Kodin ja koulun hyvä yhteistyö on tärkeää yhdessä tekemistä oppilaan parhaaksi. Kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa varten käytössämme on Wilma-oppilashallintojärjestelmä. Suosittelemme viestimään oppilaan arkiset asiat ja poissaolot Wilman kautta. Hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman avulla sekä järjestelmäviesteinä että koulun omina viesteinä. Myös opettajanhuoneen puhelimen kautta voi hoitaa kiireellisiä asioita. Kukin opettaja tarkentaa omat tapansa ja toiveensa yhteydenpitoon.

Koko koulun yhteinen vanhempainilta järjestetään kerran lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös muita erilaisia tapaamisia. Arviointikeskustelut pidetään vuosiluokilla 1-4 oppilaskohtaisesti marraskuun alun ja tammikuun lopun välisenä aikana.

Vanhempaintoimikunta

Kertunlaakson koulussa toimii vanhempaintoimikunta, jossa on vanhempien edustus jokaiselta luokalta. Vanhempaintoimikunta toimii huoltajien edustajana koulun toiminnassa.