Tällä sivustolla

Opiskeluhuolto
Laaja-alaiset erityisopettajat

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksien lisäämistä. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa.

Opiskeluhuoltotyötä tekevät koulussa rehtori, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Koulun opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee lasten ja nuorten koulunkäynnin tukimuotoja ja opetusjärjestelyjä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, opiskeluhuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologityön keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä oppilaan kehitystason ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Koulupsykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. Hänen tehtävänään on myös edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Koulunkäynnin ohjaajan työn lähtökohta on oppilaan oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan toimintakykyä vaihtuvissa työtilanteissa koulupäivän aikana. Työssä painottuvat oppilaan omatoimisuuden tukeminen, kasvatus- ja opetusympäristön toimivuudesta huolehtiminen sekä pedagogiset taidot. Koulunkäynninohjaajat tukevat toiminnallaan ja ammattitaidollaan opettajan työtä. He työskentelevät yhteistyössä rehtorin, oppilaan, opettajan, huoltajan ja koulun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Koulukuraattorien, kouluterveydenhuollon ja koulupsykologien yhteystiedot löytyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sivuilta. Linkit sivustolle löytyvät tämän sivuston oikealta laidalta.

Alakoulujen laaja-alaiset erityisopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Alakylän kouluPanula Ilona, sijainen Puska Annariina 31.12.2022 saakka
Nokso Eveliina
Alaviitalan kouluLuhtala Jarkko
Aseman kouluKankaanpää Riikka, sijainen Liikala Emilia 31.12.2022 saakka
Halkosaaren kouluKankaanpää Riikka, sijainen Liikala Emilia 31.12.2022 saakka
Hyllykallion kouluSuominen Marja
Vahnanen Vilma
Honkakylän
varhaiskasvatuskeskus
Luhtala Jarkko
Joupin kouluKiikeri Henna
Kertunlaakson kouluVanhanen Vilma
Keski-Nurmon kouluKangasniemi Virpi
Kirja-Matin kouluDurchman Kaisu
Kivistön kouluOrrenmaa Anna
Kouran kouluKangasniemi Virpi
Kärjen kouluJärvinen Jonna
Virtanen Tuija
Lintuviidan kouluMalin Riitta
Marttilan kouluHangasluoma Marja-Riitta
Heikkilä Päivi
Kiikeri Henna
Niemistön kouluNokso Eveliina
Pajuluoman kouluPentinmäki Sirpa
Sytelä Eija
Pohjan kouluKantanen Saija,
alakoulujen laaja-alaisten erityisopettajien yhteysopettaja
Pruukin yhtenäiskouluLepistö Mari
Virtanen Tuija
Tanelinrannan kouluJärvi Marja
Lahti Hanna-Maaria
Toivolanrannan yhtenäiskouluLuhtala Jarkko
Simola Outi
Toukolanpuiston kouluPentinmäki Sirpa
Topparlan kouluDurchman Kaisu
Törnävän kouluLiikala Emilia
Valkiavuoren kouluHaapaniemi Pauliina
Rantala Tarja