Opiskeluhuolto on oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksien lisäämistä. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa.

Opiskeluhuoltotyötä tekevät koulussa rehtori, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Koulun opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee lasten ja nuorten koulunkäynnin tukimuotoja ja opetusjärjestelyjä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, opiskeluhuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologityön keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä oppilaan kehitystason ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Koulupsykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. Hänen tehtävänään on myös edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Koulunkäynnin ohjaajan työn lähtökohta on oppilaan oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan toimintakykyä vaihtuvissa työtilanteissa koulupäivän aikana. Työssä painottuvat oppilaan omatoimisuuden tukeminen, kasvatus- ja opetusympäristön toimivuudesta huolehtiminen sekä pedagogiset taidot. Koulunkäynninohjaajat tukevat toiminnallaan ja ammattitaidollaan opettajan työtä. He työskentelevät yhteistyössä rehtorin, oppilaan, opettajan, huoltajan ja koulun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Koulukuraattorit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Hauta Tiina
johtava koulukuraattori
044 754 1611
Keskuskatu 32 K,
60100 Seinäjoki
– Kaupungin esikouluryhmät
– Haapaluoman varhaiskasvatuskeskus
– Honkakylän varhaiskasvatuskeskus
– Etelä-Pohjanmaan Steiner koulu
– Niittyvillan koulu
– Ruutipuiston koulu
Ahopelto Riina, sijainen Riikka Peltomäki
050 376 0506
Nurmon yläaste,
Toukotie 3,
60550 Nurmo
– Kertunlaakson koulu
– Valkiavuoren koulu
– Nurmon yläaste
– Nurmon lukio
Hietamäki Pauli
040 868 0616
Koulutuskeskus Sedu,
Rastaantaival 2,
60200 Seinäjoki
– Rastaantaipaleen kampus
– Suupohjantien kampus
– Valma-koulutus
– Asuntola
Isoniemi Anna-Kaija
040 868 0620
Koulutuskeskus Sedu,
Törnäväntie 24,
60200 Seinäjoki
– Törnäväntien kampus
– Erityisammattikoulu Luovi
Keskinen Lasse
040 774 8754
Seinäjoen Lyseo,
Kirkkokatu 7,
60100 Seinäjoki
– Alakylän koulu
– Joupin koulu
– Marttilan koulu
– Seinäjoen lyseo
Märijärvi Päivi
044 470 0466
Seinäjoen lukio,
Kirkkokatu 16,
60100 Seinäjoki
– Hyllykallion koulu
– Pohjan koulu
– Seinäjoen lukio
Ojanperä Kati
044 425 5233
Tanelinrannan koulu,
Lehmustie 4,
60510 Hyllykallio
– Alaviitalan koulu
– Keski -Nurmon koulu
– Kouran koulu
– Tanelinrannan koulu
– Toivolanrannan yhtenäiskoulu
– Etelä-Seinäjoen lukio
Peltonen Anu
040 830 0492
Koulutuskeskus Sedu,
Suupohjantie 45,
60100 Seinäjoki
– Suupohjantien kampus
Pukkinen-Hakola Essi,
sijainen Annika Pölönen
040 560 5233
Ylistaron yläkoulu,
Kaukolanraitti 50,
61400 Ylistaro
– Aseman koulu
– Halkosaaren koulu
– Kirja-Matin koulu
– Niemistön koulu
– Topparlan koulu
– Ylistaron yläkoulu
– Ylistaron lukio
Pöytälaakso Virpi,
sijainen Pekka Kuivasmäki 6.3.2022 asti
040 774 8753
Pruukin yhtenäiskoulu,
Törnäväntie 26,
60200 Seinäjoki
– Kärjen koulu
– Pajuluoman koulu
– Törnävän koulu
– Pruukin yhtenäiskoulu
Virkkala Niina
044 754 1739
Seinäjoen yhteiskoulu,
Tuomikatu 6,
60100 Seinäjoki
– Kivistön koulu
– Lintuviidan koulu
– Toukolanpuiston koulu
– Seinäjoen yhteiskoulu

Koulupsykologit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Puhelinajat maanantaisin ja torstaisin klo 10.00-11.00

Bengts Jenniina
050 560 1885
Hyllykallion koulu,
Opintie 8,
60510 Hyllykallio

-Aseman koulu
-Halkosaaren koulu
-Hyllykallion koulu
-Kertunlaakson koulu
-Kirja-Matin koulu
-Topparlan koulu
-Ylistaron yläkoulu
Haukkala Katri
050 566 7977
Nurmon yläaste,
Toukotie 3,
60550 Nurmo
– Keski-Nurmon koulu
– Kouran koulu
– Nurmon yläaste
– Tanelinrannan koulu
– Valkiavuoren koulu
Kylmälä Suvi
050 452 6344
Marttilan koulu,
Kirkkokatu 9,
60100 Seinäjoki
– Alakylän koulu
– Joupin koulu
– Marttilan koulu
– Niemistön koulu
– Pohjan koulu
– Seinäjoen lyseo
Lampi Krista
050 592 6388
Seinäjoen yhteiskoulu,
Tuomikatu 6,
60100 Seinäjoki
– Kivistön koulu
– Lintuviidan koulu
– Pajuluoman koulu
– Toukolanpuiston koulu
– Seinäjoen yhteiskoulu
Toppari Linda,
sijainen Autio Sari 16.8.-31.12.21
050 594 9466
Pruukin yhtenäiskoulu,
Törnäväntie 26,
60200 Seinäjoki
– Alaviitalan koulu + Honkakylän vakakeskus
– Kärjen koulu
– Pruukin yhtenäiskoulu
– Toivolanrannan yhtenäiskoulu
– Törnävän koulu
– Seiner-koulu

Laaja-alaiset erityisopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

AlakyläPanula Ilona
Saikkonen Virpi, lv 21-22 erityisluokanopettajana
AlaviitalaLuhtala Jarkko
AsemaSuominen Marja
HalkosaariKankaanpää Riikka
HyllykallioNiemistö Anna
Honkakylän
varhaiskasvatuskeskus
Luhtala Jarkko
JouppiKiikeri Henna
Kertunlaakson kouluHaapaniemi Pauliina
Keski-NurmoKangasniemi Virpi
Kirja-MattiDurchman Kaisu
KivistöOrrenmaa Anna
KouraKangasniemi Virpi osa-aik. lv 21-22, sij. Riihimäki Tommi
KärkiJärvinen Jonna
LintuviitaMalin Riitta
MarttilaHangasluoma Marja-Riitta
Heikkilä Päivi
NiemistöNokso Eveliina
PajuluomaPalesto-Rantala Erika, lv 21-22 erityisluokanopettajana
Sytelä Eija
PohjaKantanen Saija,
laaja-alaisten erityisopettajien
yhteysopettaja
PruukiLepistö Mari
TanelinrantaJärvi Marja
Lahti Hanna-Maaria
Seppi Matti, erityisluokanopettajana lv 21-22, sijaisena Hautamäki Emmi
ToivolanrantaLuhtala Jarkko
Simola Outi
ToukolanpuistoPentinmäki Sirpa
(sijaisena lv. 2021-2022 Sydänlammi Johanna)
TopparlaSuominen Marja
TörnäväIlvesoksa Anna
ValkiavuoriHaapaniemi Pauliina
Rantala Tarja