Tällä sivustolla

Opiskeluhuolto
Koulukuraattorit
Koulupsykologit
Laaja-alaiset erityisopettajat

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksien lisäämistä. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa.

Opiskeluhuoltotyötä tekevät koulussa rehtori, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Koulun opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee lasten ja nuorten koulunkäynnin tukimuotoja ja opetusjärjestelyjä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, opiskeluhuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologityön keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä oppilaan kehitystason ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Koulupsykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. Hänen tehtävänään on myös edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Koulunkäynnin ohjaajan työn lähtökohta on oppilaan oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan toimintakykyä vaihtuvissa työtilanteissa koulupäivän aikana. Työssä painottuvat oppilaan omatoimisuuden tukeminen, kasvatus- ja opetusympäristön toimivuudesta huolehtiminen sekä pedagogiset taidot. Koulunkäynninohjaajat tukevat toiminnallaan ja ammattitaidollaan opettajan työtä. He työskentelevät yhteistyössä rehtorin, oppilaan, opettajan, huoltajan ja koulun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Koulukuraattorit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Hauta Tiina
johtava koulukuraattori
044 754 1611
Keskuskatu 32 K,
60100 Seinäjoki
– Kaupungin esikouluryhmät
– Niittyvillan koulu
– Ruutipuiston koulu
Ahopelto Riina,
050 376 0506
Nurmon yläaste,
Toukotie 3,
60550 Nurmo
– Keski-Nurmon koulu
– Nurmon yläaste
Hietamäki Pauli
040 868 0616
Koulutuskeskus Sedu,
Rastaantaival 2,
60200 Seinäjoki
– Rastaantaipaleen kampus
– Suupohjantien kampus
– Valma-koulutus
– Asuntola
Isoniemi Anna-Kaija
050 567 9449
Niemistön koulu
Niemistöntie 9
60420 Seinäjoki
– Niemistön koulu
– Pohjan koulu
– Nurmon lukio
– Etelä-Pohjanmaan Steiner koulu
Keskinen Lasse
040 774 8754
Seinäjoen Lyseo,
Kirkkokatu 7,
60100 Seinäjoki

– Marttilan koulu
– Seinäjoen lyseo
Korpela Minna
050 439 9880
Hyllykallion koulu,
Opintie 8
60510 Hyllykallio
– Hyllykallion kolu
– Valkiavuoren koulu
Laitila Jukka
040 868 0620
Sedu Seinäjoki
Törnäväntie 24,
60200 Seinäjoki
– Ammattiopisto Luovi, Seinäjoki
– Törnäväntien kampus
Märijärvi Päivi
044 470 0466
Seinäjoen lukio,
Kirkkokatu 16,
60100 Seinäjoki
– Seinäjoen lukio
Ojanperä Kati
044 425 5233
Tanelinrannan koulu,
Lehmustie 4,
60510 Hyllykallio

– Kertunlaakson kolu
– Kouran koulu
– Tanelinrannan koulu
Peltomäki Riikka
040 774 8753
Pruukin yhtenäiskoulu,
Törnäväntie 26,
60200 Seinäjoki
– Pruukin yhtenäiskoulu
– Törnävän koulu
Peltonen Anu
040 830 0492
Koulutuskeskus Sedu,
Suupohjantie 45,
60100 Seinäjoki
– Suupohjantien kampus
Pennala Taija
040 612 9060
Lintuviidan koulu
Lintuviita 7
60150 Seinäjoki
– Lintuviidan koulu
– Pajuluoman koulu
– Toukolanpuiston koulu
Pukkinen-Hakola Essi
050 478 5080
Alakylän koulu,
Suupohjantie 89,
60320 Seinäjoki
– Alakylän koulu
– Joupin koulu
– Seinäjoen lukio
Pölönen Annika virkavp 8.8.22-9.1.23
sij. Latvala Veera
040 612 9004
Toivolanrannan yhtenäiskoulu,
Ville Ritolantie 2 B,
61100 Peräseinäjoki
– Alaviitalan koulu
– Etelä-Seinäjoen lukio
– Honkakylän varhaiskasvatuskeskus
– Kärjen koulu
– Toivolanrannan yhtenäiskoulu
Tyynelä Mira
040 560 5233
Ylistarlon yläaste
Kaukolanraitti 50,
61400 Ylistaro
– Aseman koulu
– Halkosaaren koulu
– Kirja-Matin koulu
– Topparlan koulu
– Ylistaron yläkoulu
– Ylistaron lukio
Virkkala Niina virkvp. 8.8.-13.4.23
sij. Mäki-Valkama Outi
044 754 1739
Seinäjoen yhteiskoulu,
Tuomikatu 6,
60100 Seinäjoki
– Kivistön koulu
– Seinäjoen yhteiskoulu

Koulupsykologit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Puhelinajat maanantaisin ja torstaisin klo 10.00-11.00

Bengts Jenniina vp. 8/23 saakka.

050 560 1885
Hyllykallion koulu,
Opintie 8,
60510 Hyllykallio

– Aseman koulu
– Halkosaaren koulu
– Hyllykallion koulu
– Kertunlaakson koulu
– Kirja-Matin koulu
– Topparlan koulu
– Ylistaron yläkoulu
Jokiniemi Julia
050 566 7977
Nurmotalo/Nurmon kirjasto
Nurmontie 7
60550 Nurmo
– Keski-Nurmon koulu
– Kouran koulu
– Nurmon yläaste
– Tanelinrannan koulu
– Valkiavuoren koulu
Kylmälä Suvi
050 452 6344
Marttilan koulu,
Kirkkokatu 9,
60100 Seinäjoki
– Alakylän koulu
– Joupin koulu
– Marttilan koulu
– Niemistön koulu
– Pohjan koulu
– Seinäjoen lyseo
Rouhiainen Saini, virkavp. 20.3.2023 alk.
050 592 6388
Seinäjoen yhteiskoulu,
Tuomikatu 6,
60100 Seinäjoki
– Kivistön koulu
– Lintuviidan koulu
– Pajuluoman koulu
– Toukolanpuiston koulu
– Seinäjoen yhteiskoulu
Toppari Linda
050 594 9466
Pruukin yhtenäiskoulu,
Törnäväntie 26,
60200 Seinäjoki
– Alaviitalan koulu + Honkakylän vakakeskus
– Kärjen koulu
– Pruukin yhtenäiskoulu
– Toivolanrannan yhtenäiskoulu
– Törnävän koulu
– Steiner-koulu

Laaja-alaiset erityisopettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Alakylän kouluPanula Ilona, sijainen Puska Annariina 31.12.2022 saakka
Nokso Eveliina
Alaviitalan kouluLuhtala Jarkko
Aseman kouluKankaanpää Riikka, sijainen Liikala Emilia 31.12.2022 saakka
Halkosaaren kouluKankaanpää Riikka, sijainen Liikala Emilia 31.12.2022 saakka
Hyllykallion kouluSuominen Marja
Vahnanen Vilma
Honkakylän
varhaiskasvatuskeskus
Luhtala Jarkko
Joupin kouluKiikeri Henna
Kertunlaakson kouluVanhanen Vilma
Keski-Nurmon kouluKangasniemi Virpi
Kirja-Matin kouluDurchman Kaisu
Kivistön kouluOrrenmaa Anna
Kouran kouluKangasniemi Virpi
Kärjen kouluJärvinen Jonna
Virtanen Tuija
Lintuviidan kouluMalin Riitta
Marttilan kouluHangasluoma Marja-Riitta
Heikkilä Päivi
Kiikeri Henna
Niemistön kouluNokso Eveliina
Pajuluoman kouluPentinmäki Sirpa
Sytelä Eija
Pohjan kouluKantanen Saija,
alakoulujen laaja-alaisten erityisopettajien yhteysopettaja
Pruukin yhtenäiskouluLepistö Mari
Virtanen Tuija
Tanelinrannan kouluJärvi Marja
Lahti Hanna-Maaria
Toivolanrannan yhtenäiskouluLuhtala Jarkko
Simola Outi
Toukolanpuiston kouluPentinmäki Sirpa
Topparlan kouluDurchman Kaisu
Törnävän kouluIlvesoksa Anna
Valkiavuoren kouluHaapaniemi Pauliina
Rantala Tarja