KOULUN SIVUN SISÄLTÖ
Yhteystiedot
Opetussuunnitelma ja toimintamallit
Kodin ja koulun yhteistyö
Vanhempainyhdistys
Tiedotteet ja lomakkeet
Koulumatkat ja -kuljetukset omakoulu

Oppilashallintojärjestelmä vaihtui kesän 2021 aikana
Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa käytössä oleva oppilashallinnon tietojärjestelmä vaihtui. Helmen käyttö loppui 9.6.2021. Lukuvuoden 2021-2022 alusta käytetään perusopetuksessa ja lukiossa Visman järjestelmäkokonaisuutta, eli tutummin Seinäjoen Wilmaa. (Tästä lisää sivulla Tiedotteet ja lomakkeet)

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan (perusopetuksen oppilaiden ja aloittavien lukiolaisten huoltajat)

1. Ensimmäisellä kerralla tunnistaudu ja luo itsellesi käyttäjätunnus Wilmaan

Jokainen perusopetuksen oppilaan huoltaja ja aloittavan lukiolaisen huoltaja tekee itselleen Wilmaan käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus on huoltajan sähköpostiosoite. Huoltajan tulee tunnistautua ja luoda itselleen käyttäjätunnus verkko-osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/connect

Tunnistautumisessa käytetään Suomi.fi –tunnistautumista. Tunnistautumista varten huoltajalla tulee olla käytössä mobiilivarmenne, pankkitunnukset tai varmennekortti. Vain vahvalla tunnistautumisella lapsen voi liittää omiin tunnuksiin. Tätä kutsutaan valtuuttamiseksi. Huoltajan on mahdollista liittää omiin tunnuksiin vain ne huollettavat lapset, joiden huoltajaksi hänet on merkitty väestötietojärjestelmässä. Jos huollettavia on useampia, tee tunnistautuminen jokaiselle huollettavalle erikseen. Suosittelemme vahvasti tunnistautumisen tekemistä tietokoneella. OHJE


**********************************************************************

Toivolanrannan yhtenäiskoulu on Seinäjoen kaupungin peruskoulu, joka toimii Peräseinäjoen alueella. Koulun toiminta-ajatuksena on tarjota oppilaille yhtenäinen koulupolku koko perusopetuksen ajaksi ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.
Oppilasmäärä on n. 340 ja henkilökuntaa n. 40.
Oppilailla on mahdollisuus jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen vaivattomasti lukiotasolle, sillä Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipiste toimii yhtenäiskoulun kanssa samassa pihapiirissä.

Toivolanrannan yhtenäiskoulu ja Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipiste. Kuvassa taustalla näkyy Ritola-halli ja pesäpallokenttä. Etualalla joen ylittävä silta Koukkarin kuntoradalle. Kuvan vasemmassa reunassa Ville Ritolantie.