Vanhempaintoimikunta


Niemistön koulun vanhempaintoimikunta:
Oppilaiden vanhempien edustajat:

Opettajaedustaja

Minna Lemberg

Sähköpostia vanhempainyhdistykselle

niemiston.vanhempainyhdistys@gmail.com

Koulumatkat

Oppilaiden koulumatkat kuuluvat kaupungin koululaitoksen vakuutusten piiriin. Huoltajat vastaavat siitä, millä kulkuvälineellä oppilas tulee kouluun.

Koululla ei ole oikeutta puuttua koulumatkoilla tapahtuneisiin kiusaamis- ja ongelmatilanteisiin. Ne tulee kotien hoitaa omatoimisesti. Oppitunneilla kuitenkin käydään läpi, miten koulumatkoilla tulee käyttäytyä eri tilanteissa.

Niemistön koulun oppilaista osa on koulukuljetusten piirissä: taksi- ja linja-autokuljetus. Koulukuljetusoikeus on vuosiluokkien 1-4 oppilailla, jos koulumatka ylittää 3 km. Vuosiluokkien 5-9 oppilailla maksuttoman koulukuljetuksen oikeus täyttyy, jos koulumatka on vähintään 5 km.

Lisätietoa koulukuljetuksista ja linkki hakulomakkeelle Koulumatkat- ja kuljetukset sivulta