Keski-Nurmon päiväkoti, Jöllöntie 29, 60640 Isokoski

Keski-Nurmon päiväkoti toimii samassa rakennuksessa Keski-Nurmon koulun, kirjaston ja neuvolan kanssa. 2009 rakennetun palvelutalon upeat tilat maaseutumaisessa ympäristössä tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan. Metsä ja luonto ovat toimintamme painopistealueita ja retkeilemme säännöllisesti lähimetsissä hyödyntäen niitä monipuolisina oppimisympäristöinä.

Keski-Nurmon päiväkodissa me toimimme päivittäin pienryhmissä, joissa aikuisen sensitiivisen läsnäolon myötä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on meillä tärkeää. Kaiken toiminnan perustana on lapsilähtöisyys, lasten mielenkiinnonkohteiden näkyminen toiminnassa sekä lapsen oma innostus ja halu oppia uutta.

Päiväkoti on auki arkisin 6 – 18 ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan.

Esiopetusaika on klo 9–13

Napit 044 754 1784 ja Nepparit 040 662 9163
1 -3 -vuotiaiden Pikkunuttujen päivät koostuvat leikistä ja perustaitojen (ruokailu, pukeminen / riisuminen, wc-käynnit) opettelusta kolmessa pienryhmässä. Kannustamme omatoimisuuteen ja iloitsemme yhdessä päivän onnistumisista. Aikuisen läsnäolo ja lämmin syli tuovat turvaa lapsen hoitopäivään. Kielenkehityksen tukemisessa käytämme mm. Halinalle-ohjelmaa. Pikkunuttujen tiimissä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Touhutöppöset 044 418 1685
3 – 4 -vuotiaiden Touhutöppösten tärkeät asiat ovat leikki ja leikkitaidot, ryhmässä toimiminen sekä toisten lasten ja aikuisten huomioiminen ja arvostaminen. Toimimme päivittäin pienryhmissä, jolloin jokainen lapsi tulee parhaiten kohdatuksi ja kuulluksi. Ohjaamme ja kannustamme lasta arkipäivän tilanteissa ja iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista. Painotamme toiminnassamme positiivista pedagogiikkaa. Ryhmän lasten mielenkiinnon kohteet sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen luovat toimintamme perustan. Tiimissämme on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja ryhmäavustaja.

Eskari-viskariryhmät: Rallirasat 044 418 1850 ja Heinähatut 044 754 1601

Rallirasoilla ja Heinähatuilla lapset ovat esiopetusikäisiä (Eskarit) ja 5-vuotiaita (Viskarit). Eskareiden toiminnan painopisteenä ovat kouluvalmiuksien harjaannuttaminen. Opetusmateriaaleina toimivat Seikkailujen eskari -opetuskirja sekä erilaiset oppimispelit tabletilla. Opettelemme kaikki yhdessä omatoimisuutta sekä omista tavaroista ja asioista huolehtimista. Lisäksi harjoittelemme sosiaalisia-, kielellisiä-, matemaattisia-, motorisia- sekä tunnetaitoja. Halu ja kiinnostus oppia uusia asioita kasvavat yhdessä ikätovereiden kanssa. Sekä Rallirasojen että Heinähattujen tiimissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä ryhmien yhteinen varhaiserityiskasvatuksen hoitaja.

ryhmannimi.keski-nurmo@seinajoki.fi