Yhteiset liikuntaleikit ja -hetket tarjoavat otollisen alustan sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Kehitys vaatii kasvattajan paneutumista ryhmän ilmiöihin ja vuorovaikutussuhteisiin. Pari- ja ryhmäharjoitteet opettavat vuorovaikutustaitoja, toisten huomiointia, empatiakykyä ja itsesäätelyä. Osallisuus vahvistaa lasten ryhmätyötaitoja ja itsetuntoa.

Liikunnan avulla tunnetaidot kehittyvät. Häviämisen sietäminen ja voittamisen riemu tulevat liikuntaleikeissä ja peleissä lähelle. Epäonnistumisen käsitteleminen vaatii kasvattajan läsnäoloa ja kannustusta harjoittelemaan ahkerasti. Sitkeys palkitaan ja harjoitus tekee mestarin. Onnistumisesta nautitaan porukalla. Jokainen lapsi onnistuu ja on hyvä jossakin. Kasvattajan tehtävä on yhdessä lapsen kanssa löytää tämän taidot ja antaa hänelle positiivista innostavaa palautetta. Perustunteista iloa, surua, kiukkua ja pelkoa käsitellään ja opetellaan päivittäin arjen liikunnoissa. Tunnekasvatusta, kuten muitakin oppimisen alueita, on helppo käsitellä liikunnan avulla.

Liikunnan avulla voidaan opettaa itsestä huolehtimisen taitoja ja erilaisia kognitiivisia asioita. Liikunta antaa mahdollisuuden itsensä ilmaisuun ja minä-käsityksen vahvistumiseen. Liikunnan avulla opitaan sääntöjen noudattamista, mikä on oikein ja mikä väärin. Myös terveys- ja turvallisuuskasvatus kuuluvat osaksi liikuntakasvatusta.

Liikunnan avulla kasvamme ihmisinä kokonaisemmiksi.