Koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeä osa lapsen koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään ja kuulumisia vaihdetaan vanhempainilloissa ja -varteissa, arviointikeskusteluissa, koulun juhlissa ja tapahtumissa.

Seinäjoella on käytössä sähköinen Wilma-oppilashallintojärjestelmä. Wilma mahdollistaa yhteydenpidon oman koululaisen opettajiin. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta. Myös hallinnosta tulevat viestit välittyvät Wilman kautta sekä järjestelmäviesteinä että koulun omina viesteinä.

Vanhempaintoimikunta

Pruukin yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta on yhteistyöelin koulun ja vanhempien välillä. Toimikunta järjestää erilaisia kodin ja koulun välisiä yhteistapahtumia, rohkaisee koteja yhteistyöhön koulun kanssa sekä tekee varainkeruuta koulun oppilaiden hyväksi. Pyrkimys on aktivoida vanhempia erilaiseen toimintaan, kehittää nuorille ja perheille yhteistä tekemistä, lisätä koulun viihtyvyyttä ja tukea vanhempia ja opettajia yhteisessä kasvatustyössä eri yhteistyötavoin.

Syyslukukaudella koulun alkaessa jokainen luokka valitsee keskuudestaan toimikuntaan edustajan/edustajia, jotka toimivat kyseisen luokan äänitorvena yhteisistä asioista sovittaessa ja tiedottavat vanhempia toimikunnan ja koulun asioista. Toimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun opetusasioissa, mutta yhteistyössä koulun kanssa, toimikunta on mukana kehittämässä koulun toimintaa eri tavoin. Toimikunta voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia ja siltä voidaan kysyä mielipiteitä.

Varainkeruu oppilaiden hyväksi on isossa roolissa toiminnassa. Koulu, oppilaskunta, vanhemmat tai yksittäiset oppilaat voivat ehdottaa toimikunnalle erilaisia avustuskohteita. Toimikunta päättää miten sen keräämät rahat käytetään koulun tarkoituksiin. Toimikunta mielellään avustaa mahdollisuuksien mukaan koulun eri projekteja ja oppilaiden hankkeita.