Seinäjoen kansalaisopisto tekee laajasti ja monipuolisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kuin kehittämistoiminnassakin.

Kursseja ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan usein eri kohderyhmiä edustavien järjestöjen tai yhdistysten sekä Seinäjoen kaupungin muiden yksikköjen kanssa (mm. kulttuuri- ja kirjastotoimi, liikunta- ja nuoristoimi, ikäkeskus, kansainvälistymispalvelut). Kansalaisopistoon voi kuka tahansa ottaa yhteyttä ja esittää toimintaideansa tai -toiveensa, ja jos resurssit sen sallivat ja käytännön asiat järjestyvät, voidaan vaikapa uusi kurssi käynnistää nopeallakin aikataululla.

Kansalaisopiston omat kehittämishankkeet liittyvät laatutyöhön, kestävään kehitykseen, turvallisuuteen, kansainvälistymiseen sekä hakevan toiminnan uusien toimintatapojen kokeilemiseen. Kehittämishankkeista voit lukea lisää sivultamme Hankkeet ja kehittämistoiminta.

Yhteistyöhankkeissa jokin muu taho on hankkeen koordinaattori ja kansalaisopisto aktiivinen osa hankkeen toimijaverkostoa. Etelä-Pohjanmaan alueella kehittämishankkeissa yhteistyötä tehdään tiiviisti etenkin vapaan sivistystyön toimijoiden kesken, mutta myös muiden aikuiskoulutusta järjestävien organisaatioiden sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.

Laskutustiedot

Paperilaskuosoite:
Seinäjoen kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala,
PL 215, 60101 SEINÄJOKI
viitteeksi: Kansalaisopisto

Verkkolaskuosoite:
OVT-tunnus: 00371928736374302
välittäjätunnus: 003703575029
välittäjä: CGI Suomi Oy

Y-tunnus: 1928736-3

Toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Kun ilmoittaudut kansalaisopiston kursseille, voit kurssien päätyttyä pyytää sen hyväksi lukemista osaksi opintojasi oppilaitoksesi käytäntöjen mukaisesti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kurssipassi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat kerätä vapaavalinnaisiin opintoihin 1 op/lukuvuosi. Kurssipasseja joihin tunnit voi kerätä, saa SAMON ja kansalaisopiston toimistosta. Kurssin jälkeen kurssin opettaja kuittaa opintopassiin siihen merkitsemäsi tunnit. Kun olet kerännyt 26 t, pyydä 1 op merkintä vapaaehtoisiin opintoihin oppilaitoksestasi.