Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus

Ammatillista- ja aikuiskoulutusta Seinäjoella tarjoaa Sedu. Sedu on yli 5000 opiskelijan ja 600 tekijän yhteisö. Kokonaisopiskelijavirta on vuosittain yli 10 000. Sedulla räätälöidään joustavat oppimispolut niin nuorille kuin aikuisille urapolun ensimmäisistä askelista pitkälle tulevaisuuteen.

www.sedu.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK oli paras valmistumisvaiheessa olevien amk-opiskelijoiden kyselyssä vuosina 2020 ja 2021. SeAMK sai ainoana suomalaisena korkeakouluna Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin myöntämän Excellence-laatuleiman 18.5.2022. Laatuleima on voimassa 16.1.2028 asti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK- ja ylempiin AMK-tutkintoihin johtavaa koulutusta, avoimen ammattikorkeakoulun opetusta sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutusta. Lisäksi SeAMK on maakunnan suurin TKI-toimija. Upea kampusalue sijaitsee joen molemmin puolin keskustan läheisyydessä. SeAMKissa on noin 5000 tutkinto-opiskelijaa kuudella eri koulutusalalla sekä henkilökuntaa yli 400.

www.seamk.fi

Seinäjoen yliopistokeskus

Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston ja noin 90 asiantuntijan monitieteinen yhteisö. Osaamisaloja ovat agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointi ja luovuus sekä yrittäjyys ja kasvu. Näillä aloilla tehdään tutkimusta, siihen perustuvaa kehittämistyötä ja aikuiskoulutusta.

www.ucs.fi

Epanet-verkosto

Epanet on Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan maakunnalle tärkeiden toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Epanetin yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Etelä-Pohjanmaalla työskentelee myös Luonnonvarakeskuksen ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimusryhmiä.

www.epky.fi/epanet

SFÖ:n ruotsinkielinen kielikylpykerho

SfÖ:n ruotsinkielisessä kielikylpykerhossa 3-6-vuotiaat lapset kokoontuvat pienryhmissä oppimaan ruotsia mielekkäissä tilanteissa. Kerhossa on kuukausittain vaihtuva teema, jonka mukaan askartelemme, laulamme ja leikimme.
Lisätietoa:
Svenska föreningen i Östermyra