Koulun käytäntöjä

Oppitunnit

1. tunti klo 8.00 – 8.45
2. tunti klo 8.50 – 9.35
välitunti klo 9.35 – 10.00 (urheilukenttä käytössä perjantaisin)
3. tunti klo 10.00 – 10.45 (ruokailu luokan aikataulun mukaan)
4. tunti klo 11.00 – 11.45
välitunti klo 11.45 – 12.15
5. tunti klo 12.15 – 13.00
välitunti klo 13.00 – 13.15
6. tunti klo 13.15 – 14.00

Koulumatkat

Koulumatkat ovat lapselle hyvää arkiliikuntaa. Seinäjoen koulut suosittelevat, että ensimmäisen luokan oppilaat kulkisivat koulumatkansa kävellen. Isommat oppilaat saavat kulkea myös pyörällä. Koulun pihassa pyörä kannattaa pitää lukittuna ja niille varatuilla paikoilla telineissä. Pyöräiltäessä aina kypärä päähän!

Poissaolot

Äkilliset poissaolot ja sairastumiset ilmoitetaan Wilmassa luokanopettajalle viestillä tai sairauspoissaoloilmoituksella.

Wilman kautta poissaoloja anotaan hakemuksella luokanopettajalle tai koulunjohtajalle:

  • Poissaolohakemus 1-3 päivää, jonka luokanopettaja tai luokanohjaaja hyväksyy
  • Poissaolohakemus yli 3 päivää, jonka koulunjohtaja hyväksyy.

Ilmoita pidemmästä poissaolosta (yli 3 päivää) Wilma-hakemuksen lisäksi myös luokanopettajalle Wilma- viestillä.

Muuta

Oppilaat eivät koulupäivän aikana tarvitse koulussa kännykkää tai rahaa ellei siitä ole erikseen sovittu opettajan kanssa. Jos puhelin kuitenkin on oppilaalla mukana, pidetään se koulupäivän ajan laukussa äänettömällä.

Oppilaat unohtavat melkoisen määrän tavaroitaan koululle lukuvuoden aikana. Keräämme kahdesti lukuvuoden aikana löytötavaroita nähtäväksi oppilaille saliin. Vailla omistajaa olevat, vähäarvoiset löytötavarat säilytetään muutaman viikon ajan. Löytötavaralaatikoita ja naulakoita kannattaa käydä penkomassa tasaisin väliajoin!

Liikuntavälineet ja vaatteet on hyvä nimetä. Oppilaiden tulee huolehtia omista tavaroistaan. Liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti ja sisäliikuntakaudella otetaan pyyhe mukaan peseytymiseen.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta toimii linkkinä kodin ja koulun välillä, osallistuu ja organisoi erilaisia tapahtumia koulussa tai vapaa-aikana. Vanhempaintoimikunta voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia ja järjestää varainkeräyksiä. Nämä ovat vain esimerkkeinä toimikunnan tehtäväkuvasta. Toimikunta itse määrittää lopullisesti tehtävänsä ja kokoontumiskertansa.