Kodin ja koulun välinen yhteistyö on jatkuvaa. Päätiedotuskanava on Wilma, ja tarvittaessa käytetään puhelinta (akuutit asiat), koulun kotisivua sekä sähköpostia. Wilma-tiedotteita koulun tapahtumista toimitetaan koteihin aina kun tulossa on poikkeuksellisia/merkittäviä tapahtumia. Syyslukukauden alussa koteihin jaetaan  syystiedote.

Lukuvuoden aikana huoltajien kanssa pidetään yhteyttä Wilman välityksellä, puhelimitse, henkilökohtaisin tapaamisin sekä sähköpostilla. Elokuussa järjestetään koulun/luokan yhteinen vanhempainilta. Arviointikeskustelut järjestetään kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti.

Aseman koulun vanhempainyhdistys Veturit ry. toimii koulullamme aktiivisesti kokoontuen kuukausittain. Veturit ry:n tarkoitus on edistää oppilaiden huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Yhdistys tuo esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys kerää varat oppilaiden virkistystoimintaan esimerkiksi järjestämällä myyjäisiä ja tuotemyyntiä.

Veturit ry:n puheenjohtajana toimii Tiina Korkiavuori (lv. 2024-2025).