Opetussuunnitelma

Kirja-Matin koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille.
Nykyinen opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2016.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja koulutyölle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen myötä huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa.
Pääset lukemaan Kirja-Matin koulun opetussuunnitelman seuraavasta tiedostolinkistä:

Liikunnallistamissuunnitelma

Kirja-Matin koulu on liikkuva koulu. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen.
Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.
Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen.

Kirja-Matin koulun liikunnallistamissuunnitelman löydät täältä: