Koulussamme järjestetään tukioppilastoimintaa. Kuka tahansa koulumme oppilas voi halutessaan hakea tukioppilaaksi. Tukioppilaat valitaan 8. luokkalaisista helmikuussa ja valinnan jälkeen saavat koulutuksen tukioppilastoimintaan. Varsinaiset tukioppilaan tehtävät sijoittuvat 9. luokalle.
Koulumme tukioppilaat tekevät yhteistyötä myös MLL:n Nurmon paikallisyhdistyksen kanssa.

Tukioppilaan tehtäviin kuuluu mm:
• Kummituntien pito 7. –luokkalaisille
• Erilaisten teemapäivien ja tempausten järjestäminen koko koululle
• Joka keskiviikko tukioppilaat pitävät päivänavauksen (9-9.10) keskusradion kautta

Tukioppilastoiminnan tavoitteet:
Tukioppilaat…
• oppivat tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja työskentelemään ryhmässä
• oppivat ottamaan vastuuta tekemistään
• oppivat itsenäiseen työskentelyyn
• oppivat ohjaamaan ryhmää
• oppivat kunnioittamaan toisia ihmisiä
• oppivat järjestämään tapahtumia
Tukioppilastoiminta edistää…
• hyviä toverisuhteita
• kouluviihtyvyyttä
• yhteisvastuuta
• turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa

MLL Mannerheimin Lastensuojeluliiton logo, jossa on valkoiset MLL-kirjaimet sinisen pallon sisällä.