Kouluissa järjestettävien uskonnollisten tilaisuuksien ohjeet on laadittu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Seinäjoen ohjeet on työstänyt työryhmä, jossa on ollut mukana perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstön edustajia, sekä hallinnon edustus. Ohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Ohjeet on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Mitkä koulun tilaisuudet ovat uskonnon harjoittamista ja mitkä eivät?

Koulu järjestää suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä uskonnollisia tilaisuuksia yhteistyössä Seinäjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan ja muiden kristillisten yhteisöjen kanssa. Ne ovat koulussa toteutettavaa toimintaa ja perustuvat lapsen oikeuteen omaan uskontoon eli positiiviseen uskonnonvapauteen. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi uskonnolliset päivänavaukset, joulu- tai pääsiäiskirkko. Niissä on kysymys uskonnon harjoittamisesta. Virsiä sisältävä päivänavaus on uskonnollinen tilaisuus, ja sen osalta tulee järjestää vaihtoehtoinen tilaisuus. Kenenkään oppilaan ei tarvitse osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen vakaumuksensa/perheensä vakaumuksen vastaisesti.

Yksittäinen uskontoon liittyvä elementti ei lähtökohtaisesti tee tilaisuudesta uskonnollista. Esimerkiksi joulukuvaelma koulun tilaisuudessa, Suvivirsi kevätjuhlassa tai Enkeli taivaan joulujuhlassa ovat suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustumista, eivätkä ne tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta. [1] Yksittäisestä uskonnollisesta elementistä kuitenkin vapautetaan tarvittaessa oppilasta leimaamatta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla yhdessä uskonnollisten yhteisöjen kanssa järjestettävät vierailut eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia, kunhan vierailu ei sisällä varsinaista uskonnollista toimintaa ja yhteisö ainoastaan kertoo toiminnastaan tai esittelee tilojaan.

Koulu tiedottaa uskonnollisista tilaisuuksista ja huoltajat ilmoittavat osallistumisesta

Luvat kysytään jatkossa aina uusien ensimmäisen luokan oppilaiden osalta syyslukukauden alussa. Kodit ilmoittavat muista lupamuutoksista koululle, jossa päivitetään oppilaan tietoihin muuttuneet lupatiedot. Huoltajilta tiedustellaan, osallistuuko oppilas kaikkiin koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin, ainoastaan osaan niistä vai vaihtoehtoiseen toimintaan. Huoltajien tulee keskustella asiasta oppilaan itsensä kanssa. Kyselyn jälkeen kodit ilmoittavat mahdollisista muutoksista koululle, jos luvan sisältö muuttuu. Oikeus kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta perustuu negatiiviseen uskonnonvapauteen eli vapauteen uskonnosta. [2]

Koulut tiedottavat uskonnollisista tilaisuuksista ja vaihtoehtoisesta toiminnasta koteja esimerkiksi syystiedotteessaan tai muussa vastaavassa. Säännöllisistä uskonnollisista tilaisuuksista, kuten uskonnollisesta aamunavauksesta ja sen vaihtoehtoisesta aamunavauksesta, koulut tiedottavat kerralla lukukauden alussa.

Niille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään vaihtoehtoista toimintaa

Oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään samanaikaisesti muuta opetussuunnitelman mukaista vaihtoehtoista ohjelmaa. Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla mahdollisimman samankaltaista ja yhtä mielekästä kuin uskonnollisen vaihtoehdon. Kirkossa pidettävän jumalanpalveluksen voi korvata esimerkiksi kulttuuriin liittyvällä vierailulla, kuten kirjaston järjestämällä kirjavinkkauksella tai retkellä museoon. Koulut voivat järjestää vaihtoehtoista toimintaa myös yhdessä. Oppilaan poistuminen uskonnollisen tilaisuuden ajaksi hoidetaan hienotunteisesti ja tarpeetonta huomiota välttäen. Mikäli yhteisen tilaisuuden yhteyteen halutaan uskonnollinen tilaisuus, se sijoitetaan pääsääntöisesti alkuun tai loppuun. Sen ajaksi järjestetään vaihtoehtoista toimintaa edellä kuvatulla tavalla.

Seinäjoella monet koulut järjestävät leirikoulutoimintaa yhteistyössä seurakunnan kanssa. Leirikoulun suunnittelun tulee olla koululähtöistä. Leirikoulutoiminnassa on elementtejä, jotka vastaavat uskonnollista toimintaa. Koulut suunnittelevat ja tiedottavat leirikoululle vaihtoehtoisen retkipäivän, joka kaikilla kodeilla on mahdollisuus valita. Mikäli oppilaat, jotka eivät osallistu uskonnolliseen toimintaan, haluavat kuitenkin lähteä yhteistyössä järjestettyyn leirikouluun, järjestetään uskonnollisen ohjelman ajaksi itsenäistä leirin teemaan sopivaa työskentelyä.

[1] Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014 vp.
[2] Perustuslain 11 § 2 momentti.

Ohjeet lukiolaisia varten löytyvät lukioiden nettisivuilta.