Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Huom! A2- ja B2 -tunteja ei ole laskettu kokonaistuntimäärään 226h. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja (VAL) sekä perusopetuksen vähimmäismäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja opetuksen järjestäjän linjaamalla tavalla. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit (ks. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luku 12.3).

1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1-6 (kansallinen linjaus)

2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4-6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia (kansallinen linjaus)

3 Musiikkipainotteisuus toteutuu vuosiluokittain seuraavasti: 7. luokalla on 2 h kaikille yhteinen MU; 8. luokalla 1 h T&T VAL + 1 h VAL on MU; 9. luokalla 2 h T&T VAL + 1 h VAL on MU. Tällöin musiikkia on kokonaisuudessaan yläkoulun aikana 2 h+ 2 h + 3h = 7h, jolloin valinnaisuutta jää oppilaille yhteensä 6 tuntia: 8. luokalla 2 h T&T VAL ja 2 h VAL ja 9. luokalla 2 h VAL.