Näitä tarvitset opiskelussa

Opinto-opas 2020-21 on opiskelijalle tehty koonti lukio-opiskeluun liittyvistä tärkeimmistä käytänteistä. Siitä löydät tietoa muun muassa kursseita, arvioinnista, opiskelun aikaisesta tuesta ja ylioppilaskirjoituksista.

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. OPS:sta löydät muun muassa kaikkien kurssien kuvaukset. OPS:ssa on myös kerrottu opiskelijan ohjauksesta ja tukemista sekä lukion oppimäärän arvioinnista ja lukion oppimäärän suorittamisesta.

Kirjalista lukuvuonna 2020-2021 on lista, josta näet kurssikohtaiset oppimateriaalit. Huom! Tietokoneen hankinnasta on ohjeita Hakijalle-sivulla. Laskinohjelmiston hankintaan ja käyttöönottoon löydät ohjeita TI-Nspiren sivuilta.

Jaksotus lukuvuodelle 2020-21
Huomaa, että kaikkien ohjausryhmien kurssit ovat tässä samassa tiedostossa. Seniorien kurssit löytyvät sivulta 3 alkaen ja juniorien sivulta 5. Taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa olevat tunnit eivät ole sijoitettuna lukujärjestykseen.

Näillä voit rikastaa opintojasi

Koulukohtaiset kurssit

Opetussuunnitelmassa on esitelty myös koulukohtaiset soveltavat kurssit. Tutustu tarjontaan opetussuunnitelmassa ja kysy lisää aineenopettajilta.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta.

Meidän lukiossamme on suoritettu muun muassa musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan lukiodiplomeita. Lukiodiplomeista saat lisätietoa aineenopettajilta ja opetussuunnitelmasta.

Korkeakouluopinnot

Lukio-opiskelujen ohella on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja. Ne luetaan osaksi lukio-opintoja ja voit saada niistä maksimissaan viisi lukiokurssia muihin opintoihisi. Samoin ne luetaan pääsääntöisesti hyväksi siirryttäessä opiskelemaan korkeakouluun. Kurkistuskurssien laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelua. Tämä kannattaa siis huomioida, kun suunnittelet korkeakouluopintojen suorittamista lukion aikana.

Jos suunnittelet korkeakouluopintoja, ota yhteyttä lukiomme opoon Elina Nyrhiseen. Hän toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja auttaa sinua ilmoittautumiseen sekä todistuksiin liittyvissä asioissa.

Opinnot ovat pääasiassa itsenäisesti suoritettavia etäopintoja. Opinnot voivat olla osittain maksullisia riippuen korkeakoulun tarjonnasta.

Lukiolaisille suunnatut korkeakouluopinnot lukuvuonna 2020-2021 löydät kootusti Seinäjoen lukion Korkeakouluyhteistyösivulta.

Kaksi tietokonetta ja niihin kytketyt ohjelmoidut ledinauhat monissa väreissä akryylilaatikkojen sisällä

Oulun yliopiston, Buutti Oy:n ja lukiomme yhteistyönä lukiollamme toteutettiin Mobile Fab Lab. Työpajassa opiskelijat tekivät ohjelmoituja valaisimia.

Opiskelijakunta

Lukiolaisuus rakentuu lukiolaisyhteisöstä ja yhteistyöstä lukiolaisten kanssa.

Lukiolain mukaan jokaisessa lukio-opetusta antavassa oppilaitoksessa on oltava kaikista lukiolaisista koostuva opiskelijakunnan hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tilinhoitaja ja muut 6-10 jäsentä. Hallitukseen valitaan vuosittain uudet jäsenet vapaaehtoisista 1.vuoden opiskelijoista äänestyksellä. 2. ja 3. vuoden opiskelijat jatkavat yleensä, mutta tarvittaessa järjestetään äänestys uusien jäsenten osalta. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja toimii yleensä 2.vuoden opiskelija. Opiskelijakunnan hallituksen kolme vuotisesta jäsenyydestä saa yhden kurssin opintosuorituksiin sekä hyödyllisiä taitoja kokoustamisesta, tapahtumien järjestämisestä, tiimityöstä, esiintymisestä ja neuvottelutaidoista.

Opiskelijakunnalla on mahdollisuus esittää mielipiteitä lukion toiminnasta ja opintojen järjestelystä hallituksen edustajien välityksellä. Jokainen opiskelijakunnan hallitus muokkaa vastuunjaostaan ja toiminnastaan itselleen sopivan. Hallitus järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, osallistuu  koulun tilaisuuksien ja juhlia järjestelyyn, pitää yhteyttä lukion opettajakuntaan ja rehtoriin sekä tarpeen vaatiessa muihin tahoihin sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla lukion opiskelijoiden ja koulun yhteisöllisyyden hyväksi. Hallituksen jäsenet ovat järjestäneet jokavuotisen lukion päivätyökeräyksen, osallistuneet uusien lukiolaisten lukioon tutustumiseen mm järjestämällä pikkujoulu torttujen kera ja erilaisia kilpailuja. Opiskelijoita on vieraillut vanhainkodilla ja jouluna on osallistuttu joulupuu-keräykseen . Opiskelijakunnan yhteiset lentopallokisat ym. liikunnalliset tapahtumat ovat olleet suosittuja. Yhteistyö Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa antaa mahdollisuuksia tavata lukiolaisia eri puolilta Suomea. Varoja toimintaan on eri vuosina kerätty vaihtelevasti.

Hyvinvointi

Vaikuta itse omaan hyvinvointiisi!

Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan hyvinvointiimme terveellisten elintapojen ja ihmissuhteiden kautta.

Elintavoista tärkeimmät ovat uni ja lepo, ravitsemus ja liikunta sekä päihteiden välttäminen.

Riittävällä nukkumisella ja hyvällä unella on tärkeä merkitys yleiselle toimintakyvylle sekä fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. Uni on herkkä hyvinvoinnin mittari: levänneenä ja rentoutuneena jaksaa hoitaa asiat paremmin.

Ravitsemus on merkittävä ihmisen terveyteen vaikuttava tekijä. Terveyden kannalta on tärkeää syödä monipuolisesti ja pääasiassa ravitsemussuositusten mukaisesti. Lisäksi ruoan määrän tulisi olla kulutukseen nähden sopiva, jotta vältyttäisiin ylipainon tuomilta haitoilta.

Säännöllinen liikunta on keskeinen osa terveyttä tukevia elintapoja. Liikunnan hyödyt kohdistuvat fyysisen terveyden lisäksi psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Päihteiden haitat kohdistuvat niin ikään kaikkiin terveyden osa-alueisiin. Päihteettömyys on keskeinen osa hyvinvointia. Elintapojen lisäksi terveillä ihmissuhteilla on tärkeä merkitys terveydelle. Läheisiltä ja ystäviltä saatu sosiaalinen tuki auttaa meitä jokapäiväisessä elämässä ja lisää jokaisen sosiaalista pääomaa.

Jos opiskelu ei tunnu sujuvan

Jos kyse on oppiaineen hallinnasta, niin kysy ensisijaisesti tukea opiskeluun aineenopettajalta.

Jos tarvitset vinkkejä opiskelutekniikoista, voit kysyä niitä aineenopettajalta, erityisopettajalta ja opinto-ohjaajalta eli opolta.

Erityisopettaja tekee lukiseulan kaikille lukion aloittaneille ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tarvittaessa hän kutsuu opiskelijan laajempiin testeihin ja edelleen tarvittaessa tekee lukilausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle ylioppilaskirjoituksia varten. Muiden oppimishaasteiden kartoittamisessa voi saada apua psykologilta.

Opinto-ohjaalta saat tukea opintojen henkilökohtaiseen suunnitteluun.

Jos on huolia elämässä

Ryhmänohjaaja on lukiossa lähiaikuisesi. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa tilanteissa. Voit halutessasi olla yhteydessä myös muihin opettajiin.

Riippuen huolesi laadusta, voi kääntyä terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. He ohjaavat sinut tarvittaessa eteenpäin. Koululla on tarjolla esimerkiksi psykologin palveluita.

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, opiskeluhuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia.