Kirja-Matin koulu on YK-koulu

YK-kouluverkosto on kaikille kouluille ja oppilaitoksille avoin tuki- ja yhteistyöverkosto YK-teemojen, ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden aihekokonaisuuksien sekä kestävän kehityksen teemojen näkyväksi tekemiseen osana koulujen opetusta ja toimintakulttuuria.
Vuonna 2014 perustetussa YK-kouluverkostossa on mukana jo 135 koulua ja oppilaitosta eri puolilta Suomea. YK-koulujen määrä on myös osa kansallista Agenda 2030 -indikaattorijärjestelmää.
YK-kouluna tuemme YK:n työtä ja olemme mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmoittautuminen YK-kouluksi on avoin kaikille kouluille ja oppilaitoksille.

Kirja-Matin koulu on valittu LUMA-kehittämiskouluksi lukuvuonna 2021-2022!


LUMA2020 on Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomen toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Mukana on 11 eri korkeakoulun verkosto.
Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.
Toiminta toteutetaan oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen LUMA-aineisiin linkittyvä teema).

Koulupäivä Kirja-Matissa