Kivistön koulun opetussuunnitelma täydentää perusopetuksen valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Liikunnallistamissuunnitelma

Kivistön koulun liikunnallistamissuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulujen ja Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun aluejärjestön kanssa. Kivistön koulun tarkennukset on kirjanneet opettajat Heidi Viita ja Tommi Yli-Kortesniemi.

Yhdessä yhteistyöllä – Menettely oppilaan kiusaamistapauksissa

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria ja lisäämme sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Toimintamalli perustuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistamiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Kivistön koulun järjestyssäännöt