Kivistön koulun opetussuunnitelma täydentää perusopetuksen valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Liikunnallistamissuunnitelma

Kivistön koulun liikunnallistamissuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulujen ja Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun aluejärjestön kanssa. Kivistön koulun tarkennukset on kirjanneet opettajat Heidi Viita ja Tommi Yli-Kortesniemi.

Yhdessä yhteistyöllä – Menettely oppilaan kiusaamistapauksissa

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria ja lisäämme sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Toimintamalli perustuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistamiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Konfliktitilanteiden ratkaisu Kivistön koulussa

Kivistön koulussa on käytössä Yhdessä yhteistyöllä toimintamallin mukainen konfliktien ratkaisumalli. Käytämme kaupungin yhteistä ohjeistusta, sekä konfliktitilanteisiin liittyviä Konfliktien ratkaisumalli seuranta/jälkikäsittely-lomakkeita.

Tavoite on saada aikaan oppilaiden omasta toiveesta nouseva yhteinen sopimus, joka perustuu oppilaiden tapaamisessa sanoittamiin toiveisiin. Asiasta laaditaan yhteinen sopimus. Kun oppilaat hyödyntäen omia vahvuuksiaan pääsevät yhteiseen sopimukseen, ansaitsevat he kehun ja kannustuksen, koska he ovat ratkaisseet tilanteen itse. Lisäksi oppilaille voi kertoa, että näin toimiessaan he ovat osoittaneet erinomaista kykyä ratkaista vaikeita tilanteita.