Perusopetuksessa päivitetään järjestyssääntöjä

Perusopetuksen koulujen yhteisiä järjestyssääntöjä ollaan päivittämässä.  Järjestyssäännöillä edistetään koulujen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulujen vuosisuunnitelmien mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. Yhteisten järjestyssääntöjen pohjalta koulut voivat laatia lisäksi omia suosituksiaan sujuvaan ja turvalliseen kouluarkeen.

Perusopetusikäisten oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen päivittämiseen huoltajille laaditun kyselyn avulla. Kyselylinkki on jaettu perusopetuksen Wilman tiedotteessa. Vastauksia toivotaan pe 26.5. mennessä. Kiitos yhteistyöstänne!