Seinäjoelle tai Seinäjoen sisällä muuttavat oppilaat tulee ilmoittaa lähikouluun.

Seinäjoelta pois muuttavasta oppilaasta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen muuton ajankohtaa nykyisen seinäjokisen koulun rehtorille ja uuden paikkakunnan kouluun.

Oppilas voi jatkaa lukuvuoden loppuun asti entisessä lähikoulussaan:

  • rehtorin päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • erityisopetuksen rehtorin päätöksellä, jos erityisen tuen oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • perusopetusjohtajan päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden pois Seinäjoelta

Näissä tapauksissa oppilaan koulumatkajärjestelyistä ja -kustannuksista vastaavat huoltajat.

Tietoa oppilaaksiottoalueista ja koulupaikan määräytyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösvaltaan kuuluu sivistyskeskuksen johtosäännön perusteella määrätä tarvittaessa perusopetuksen koululle maantieteellisesti rajattu alue (oppilasalue), jolta oppilaat tulevat kyseiseen kouluun, tai päättää muista koulun oppilaaksi ottamisen perusteista.

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Lähikoulu on jokin oppilasalueen kouluista. Aina lähikouluksi ei voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. (Toimintasääntö, § 3)

Oppilaita sijoitetaan toisinaan myös toissijaiseen lähikouluun. Muu lähellä sijaitseva koulu nimetään tällöin oppilaan lähikouluksi. Vaikka ensisijaiset lähikoulualueet on nimetty, toimivat lähialueen naapurikoulut myös lähikouluina esimerkiksi suurista oppilasmääristä johtuen. Oppilaiden uudelleen sijoittelua on tarvittu eri vuosina useammalla koulualueella. Esimerkiksi Pajuluoman koulun alueen oppilaan toissijaisena lähikouluna voivat olla Kärjen koulu tai Lintuviidan koulu oppilaan asuinpaikasta riippuen.

Ensisijaiset lähikoulualueet katuosoitteen mukaisesti

Alakoulualueet
Yläkoulualueet

Kouluvalintaan liittyviä yksityiskohtia voi tiedustella myös suoraan kouluilta www.seinajoki.fi/koulut

Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lv 2022–2023

Lukuvuodeksi 2022–2023 peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2015 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautuminen sähköisesti Wilmassa ajalla 26.1.- 2.2.2022. Lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta päivitetään tälle sivulle tammikuussa.

Erityisopetus

Lapsi ilmoitetaan oman alueen lähikouluun. Osa lapsista tarvitsee koulunkäynnin aloittamiseen erityisopetusta, jota ei välttämättä järjestetä lähikoulussa. Siinä tapauksessa uudesta koulupaikasta tehdään myöhemmin keväällä eri päätös. Jos lapsella on erityisen tuen päätös, asiasta on hyvä mainita sähköisen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Huoltajan, joka haluaa anoa lapsensa koulunkäynnin aikaistamista tai lykkäystä, tulee toimittaa välittömästi asiaa koskeva hakemus liitteineen sivistyskeskukseen osoitteeseen Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään vain kunnan osoittamaan kouluun kuljetusehtojen täyttyessä. Erikoisluokille koulukuljetus (esim. kaksikielinen ja painotettu opetus) järjestetään vain julkisilla kulkuneuvoilla.

Kuljetushakemus ja lisätietoja koulukuljetuksista koulumatkojen ja -kuljetusten sivulta.

Haku iltapäivätoimintaan

Lukuvuodelle 2021-2022 iltapäivätoiminnan haku on ollut ajalla 27.1.2021-17.2.2021. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Lukuvuodelle 2022-2023 iltapäivätoiminnan haku on ajalla 26.1-16.2.2022.

Iltapäivätoimintapaikat sekä lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnan sivulta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuotena 2022–2023 esiopetukseen osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (vuonna 2016 syntyneet) lapset. Esiopetukseen ilmoittautuminen on ajalla 26.1.-2.2.2022. Lisätietoja esiopetuksen sivulta.

Seinäjoen sisällä muuttava oppilas

Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin oppilaan nykyisen ja tulevan koulun rehtoreille.  Koulu tekee oppilaan koulusiirron oppilashallintojärjestelmässä. Yllä tietoa oppilaaksiottoalueista ja koulupaikan määräytymisestä.

Seinäjoelle muuttava oppilas

Tarkista oppilaan lähikoulu ylläolevista linkeistä. Ota yhteys oppilaan tulevan lähikoulun rehtoriin vapaan koulupaikan varmistamiseksi. Ilmoita oppilas kouluun sähköisellä lomakkeella. Huoltajan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun kouluun ilmoittautuminen on käsitelty ja päätös on nähtävillä Wilmassa. Tämän jälkeen huoltaja voi luoda itselleen tunnukset Wilmaan. Ohjeet tunnusten luomiseksi www.seinajoki.fi/wilmatuki

Linkki Seinäjoelle muuttavan oppilaan kouluunilmoittautumislomakkeelle