Seinäjoelle tai Seinäjoen sisällä muuttavat oppilaat tulee ilmoittaa lähikouluun.

Seinäjoelta pois muuttavasta oppilaasta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen muuton ajankohtaa nykyisen seinäjokisen koulun rehtorille ja uuden paikkakunnan kouluun.

Oppilas voi jatkaa lukuvuoden loppuun asti entisessä lähikoulussaan:

  • rehtorin päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • erityisopetuksen rehtorin päätöksellä, jos erityisen tuen oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • perusopetusjohtajan päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden pois Seinäjoelta

Näissä tapauksissa oppilaan koulumatkajärjestelyistä ja -kustannuksista vastaavat huoltajat.

Tietoa oppilaaksiottoalueista ja koulupaikan määräytyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösvaltaan kuuluu sivistyskeskuksen johtosäännön perusteella määrätä tarvittaessa perusopetuksen koululle maantieteellisesti rajattu alue (oppilasalue), jolta oppilaat tulevat kyseiseen kouluun, tai päättää muista koulun oppilaaksi ottamisen perusteista.

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Lähikoulu on jokin oppilasalueen kouluista. Aina lähikouluksi ei voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. (Toimintasääntö, § 3)

Oppilaita sijoitetaan toisinaan myös toissijaiseen lähikouluun. Muu lähellä sijaitseva koulu nimetään tällöin oppilaan lähikouluksi. Vaikka ensisijaiset lähikoulualueet on nimetty, toimivat lähialueen naapurikoulut myös lähikouluina esimerkiksi suurista oppilasmääristä johtuen. Oppilaiden uudelleen sijoittelua on tarvittu eri vuosina useammalla koulualueella. Esimerkiksi Pajuluoman koulun alueen oppilaan toissijaisena lähikouluna voivat olla Kärjen koulu tai Lintuviidan koulu oppilaan asuinpaikasta riippuen.

Ensisijaiset lähikoulualueet katuosoitteen mukaisesti

Alakoulualueet
Yläkoulualueet

Kouluvalintaan liittyviä yksityiskohtia voi tiedustella myös suoraan kouluilta.

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lv 2021-2022

Lukuvuodeksi 2021–2022 peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2014 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Lapsi on mahdollista ilmoittaa sellaiseen peruskouluumme, jossa on 1. luokan opetusta. Lapselle kannattaa hakea ensisijaista ja toissijaista koulupaikkaa. Oppilaan ensisijainen lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella, mutta esimerkiksi erikoisluokille haettaessa oman asuinalueen lähikoulun voi merkitä toissijaiseksi koulupaikaksi. Osittain englanninkielisen luokan osalta koulupaikkaa haetaan vasta, kun on tiedossa mahdollinen pääseminen ko. luokalle. Tutustu osittain englanninkieliseen luokkaan tai painotetun opetuksen luokkiin Haku erikoisluokille-sivuilla.

Kouluun ilmoittautuminen on ollut ajalla 27.1.2021 – 3.2.2021.
Mikäli kouluun ilmoittautumista ei ehditty tehdä varsinaisena ilmoittautumisaikana, olethan yhteydessä koulun rehtoriin tai koulusihteeriin.

Koulujen omille sivuille www.seinajoki.fi/koulut

Erityisopetus

Lapsi ilmoitetaan oman alueen lähikouluun. Osa lapsista tarvitsee koulunkäynnin aloittamiseen erityisopetusta, jota ei välttämättä järjestetä lähikoulussa. Siinä tapauksessa uudesta koulupaikasta tehdään myöhemmin keväällä eri päätös. Jos lapsella on erityisen tuen päätös, asiasta on hyvä mainita sähköisen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Huoltajan, joka haluaa anoa lapsensa koulunkäynnin aikaistamista tai lykkäystä, tulee toimittaa välittömästi asiaa koskeva hakemus liitteineen sivistyskeskukseen osoitteeseen Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään vain kunnan osoittamaan kouluun kuljetusehtojen täyttyessä. Erikoisluokille koulukuljetus (esim. kaksikielinen ja painotettu opetus) järjestetään vain julkisilla kulkuneuvoilla.

Sähköinen kuljetushakemus ja lisätietoja koulukuljetuksista koulumatkojen ja -kuljetusten sivulta.

Haku iltapäivätoimintaan lv 2021-2022 jälkihakuna

Lukuvuodelle 2021-2022 iltapäivätoiminnan haku on ollut ajalla 27.1.2021-17.2.2021. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Hae iltapäivätoimintaan jälkihakuna

Iltapäivätoimintapaikat sekä lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnan sivulta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuotena 2020–2021 esiopetukseen osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (vuonna 2015 syntyneet) lapset.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti on ollut ajalla 27.1.2021-3.2.2021.

Lisätietoja esiopetuksen sivulta.