Seinäjoelle tai Seinäjoen sisällä muuttavat oppilaat tulee ilmoittaa lähikouluun.

Seinäjoelta pois muuttavasta oppilaasta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen muuton ajankohtaa nykyisen seinäjokisen koulun rehtorille ja uuden paikkakunnan kouluun.

Oppilas voi jatkaa lukuvuoden loppuun asti entisessä lähikoulussaan:

  • rehtorin päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • erityisopetuksen rehtorin päätöksellä, jos erityisen tuen oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Seinäjoen sisällä toiselle oppilasalueelle
  • perusopetusjohtajan päätöksellä, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden pois Seinäjoelta

Näissä tapauksissa oppilaan koulumatkajärjestelyistä ja -kustannuksista vastaavat huoltajat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösvaltaan kuuluu sivistyskeskuksen johtosäännön perusteella määrätä tarvittaessa perusopetuksen koululle maantieteellisesti rajattu alue (oppilasalue), jolta oppilaat tulevat kyseiseen kouluun, tai päättää muista koulun oppilaaksi ottamisen perusteista.

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Lähikoulu on jokin oppilasalueen kouluista. Aina lähikouluksi ei voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. (Toimintasääntö, § 3)

Oppilaita sijoitetaan toisinaan myös toissijaiseen lähikouluun. Muu lähellä sijaitseva koulu nimetään tällöin oppilaan lähikouluksi. Vaikka ensisijaiset lähikoulualueet on nimetty, toimivat lähialueen naapurikoulut myös lähikouluina esimerkiksi suurista oppilasmääristä johtuen. Oppilaiden uudelleen sijoittelua on tarvittu eri vuosina useammalla koulualueella. Esimerkiksi Pajuluoman koulun alueen oppilaan toissijaisena lähikouluna voivat olla Kärjen koulu tai Lintuviidan koulu oppilaan asuinpaikasta riippuen.

Kouluvalintaan liittyviä yksityiskohtia voi tiedustella myös suoraan kouluilta www.seinajoki.fi/koulut

Ensisijaiset lähikoulualueet katuosoitteen mukaisesti

Alakoulualueet 

Yläkoulualueet 

Lukuvuoden 2024-2025 ensimmäinen koulupäivä on torstai 8.8.2024. Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2017 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Kouluun ilmoittautuminen on ollut ajalla 24.1. – 31.1.2024. Mikäli kouluun ilmoittautumista ei ehditty tehdä varsinaisena ilmoittautumisaikana niin ota välittömästi yhteyttä oppilaan tulevaan lähikouluun.

Kouluun ilmoittautumista varten huoltajien tulee luoda Wilma –tunnus tai lisätä huollettava nykyisiin Wilma –tunnuksiin.

Hakemuksien täyttäminen Wilmassa 

Koulukuljetusta haetaan sähköisesti Wilmassa. Lisätietoja koulukuljetuksista.

Seinäjoen kaupungin Wilmatuki julkaisee oppilaille ja huoltajille tarkoitettuja täsmäohjeita kaupungin verkko-osoitteessa: www.seinajoki.fi/wilmatuki

Lapsi ilmoitetaan oman alueen lähikouluun. Osa lapsista tarvitsee koulunkäynnin aloittamiseen erityisopetusta, jota ei välttämättä järjestetä lähikoulussa. Siinä tapauksessa uudesta koulupaikasta tehdään myöhemmin keväällä eri päätös. Jos lapsella on erityisen tuen päätös, asiasta on hyvä mainita sähköisen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa. https://www.seinajoki.fi/wp-content/uploads/2020/03/Koulunkaynnin-poikkeuksellinen-aloittaminen-paivitetty-19.11.2017.doc

Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Huoltajan, joka haluaa anoa lapsensa koulunkäynnin aikaistamista tai lykkäystä, tulee toimittaa välittömästi asiaa koskeva hakemus liitteineen sivistyskeskukseen osoitteeseen Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki.

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen (pdf) 

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen (word) 

 

Koulukuljetukset järjestetään vain kunnan osoittamaan kouluun kuljetusehtojen täyttyessä. Erikoisluokille koulukuljetus (esim. kaksikielinen ja painotettu opetus) järjestetään vain julkisilla kulkuneuvoilla.

Lisätietoja koulukuljetuksista koulumatkojen ja  kuljetusten sivuilta

Lukuvuodelle 2024-2025 iltapäivätoiminnan haku on ollut 24.1-14.2.2024. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Iltapäivätoimintapaikat sekä lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta aamu- ja iltapäivätoiminnan sivuilta 

Lukuvuotena 2024–2025 esiopetukseen osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (vuonna 2018 syntyneet) lapset. Esiopetukseen ilmoittautuminen on ollut ajalla 24.1.-31.1.2024. Lisätietoja esiopetuksen sivuilta

Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin oppilaan nykyisen ja tulevan koulun rehtoreille.  Koulu tekee oppilaan koulusiirron oppilashallintojärjestelmässä. Yllä tietoa oppilaaksiottoalueista ja koulupaikan määräytymisestä.

  • Ota yhteys oppilaan tulevan lähikoulun rehtoriin vapaan koulupaikan varmistamiseksi.
  • Ilmoita oppilas kouluun tällä sähköisellä lomakkeella. Huoltajan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun kouluun ilmoittautuminen on käsitelty ja päätös on nähtävillä Wilmassa.
  • Tämän jälkeen huoltaja voi luoda itselleen tunnukset Wilmaan. Ohjeet tunnusten luomiseksi www.seinajoki.fi/wilmatuki