Seinäjoen lyseossa aloitettiin syksyllä 2009 osittain englanninkielinen opetus(CLIL). Lukuvuodesta 2014 – 2015 lähtien meillä ovat jatkaneet jo Marttilan koulussa aloittaneet englantipainotteiset luokat.

7. luokalle siirryttäessä osittain englanninkielisen luokan oppilasmäärää voidaan täydentää resurssien mukaan. Lyseossa tälle luokalle voidaan ottaa myös oppilas, jonka kotikielenä on englanti tai joka muusta pätevästä syystä sekä yleisen soveltuvuuden ja riittävän äidinkielen ja englanninkielen taidon (arvosana vähintään 8) osoitettuaan haluaa aloittaa osittain englanninkielisen opetuksen ohjelmassa. Tämä edellyttää huoltajan ja oppilaan yhteistä kirjallista anomusta, resurssien riittävyyttä ja oppilaan kielitaidon testaamista koulun kieltenopettajien toimesta. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää oppilaan kielenopettajan lausunto, josta käy ilmi, että oppilaan kielenhallinnan taitotaso on A2.1-A2.2. Äidinkielen ja englannin taitotasoa testataan englannin ja suomen kielillä kirjoitettujen lyhyiden kirjoitelmien avulla. Lisäksi koulun lomakkeista löytyy oppilaalle oma täytettävä kysely. Koululla järjestetään mahdollisesti valintatilaisuus, johon tulee erillinen kutsu. Opiskelupaikasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä lyseon rehtoriin vuoden alussa.

Ryhmien oppiaineista mm. kotitalouden, kuvataiteen, musiikin, uskonnon, kemian, historian, matematiikan, oppilaanohjauksen ja liikunnan oppitunneilla käytetään englantia. Lisäksi näiden ryhmien oppilailla on joissain aineissa opettajana syntyperäinen englannin puhuja. Englanninkielisen opetuksen määrä ja käytettävät metodit riippuvat sekä oppiaineesta että oppisisällöstä. Clil – luokan oppilaat voivat valita englanninkielisen valinnaisaineen A Plate Trip around the World, jota tarjotaan myös muille koulumme oppilaille.