Kouran koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja koulutyölle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen myötä huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Liikunnallistamissuunnitelma

Yhdessä yhteistyöllä

Koulun perustoimintaperiaatteena on ennalta ehkäisevä toiminta koulukiusaamisen ja väkivallan syntymisen estämiseksi. Koulussa pidetään yllä ilmapiiriä, jossa kaikilla kouluyhteisössä työskentelevillä on mahdollisuus niin henkisesti kuin fyysisestikin turvalliseen, rauhalliseen ja ystävällismieliseen työskentelyyn.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Koulun toimintakulttuuri tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden osalta ei ole muuttunut. Olemme ylpeästi avoin koulu, jossa jokainen oppilas voi olla oma itsensä ja sen mainitsevat myös oppilaat. Pidämme suunnitellusti yllä tätä, emme lepäile hyvässä tilanteessa.

Pöydällä on värikyniä ja matematiikan apuvälineinä käytettäviä eri värisiä, muovisia, neliön ja suorakaiteen muotoisia paloja. Pöydällä näkyy myös muovirasia ja sen sisällä penaali sekä käsi, joka koskettaa kyniä pöydällä.

Järjestyssäännöt

Seinäjoella kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Oppilaita kasvatetaan ja ohjataan koulun arjessa yhteistyöhön, yhteiseen vastuunottoon ja huolenpitoon.

https://www.seinajoki.fi/wp-content/uploads/2024/01/jarjestyssaannot_2023.pdf