Yhteistyömuodot

Lintuviidan koululla huoltajat ja henkilöstö käyttävät yhteisenä viestikanavana pääasiassa Wilmaa. Äkilliset poissaolot ilmoitetaan kouluun puhelimitse.

Arviointikeskustelujen lisäksi huoltajia kutsutaan vuosittain vanhempainiltaan ja tarvittaessa varttikeskusteluihin. Huoltaja voi myös pyytää keskusteluaikaa suoraan luokanopettajalta.

Opiskeluhuollon osalta järjestetään tarvittaessa yksilökohtaisia, moniammatillisia palavereita, joissa huoltajat ovat läsnä. Opiskeluhuollon kokouksen järjestämisestä voi sopia luokanopettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa. Yhteiseen kasvatustehtävään tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja toinen toisemme tukemista. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla muutamia kertoja vuodessa. Rehtori toimii toimikunnan yhteyshenkilönä koulun suuntaan. Jokainen huoltaja, joka on kiinnostunut oppilaiden hyväksi toimimisesta, on tervetullut vanhempaintoimikuntaan mukaan. Joka syksy toimikunta kutsuu mukaan uusia jäseniä.  Kokouksissa käydään läpi koulun arjen ajankohtaisia asioita ja suunnitelmia. Vanhempaintoimikunta voi tehdä myös aloitteita kaupungin hallinnolle ja esittää ideoita koulun tapahtumien järjestämiseen. Vanhempaintoimikunta on tehnyt varainhankintaa mm. arpajaisia järjestämällä ja tukenut oppilaiden välituntivälineiden hankintaa ja retkien järjestämistä.