Lapsen parhaaksi toiminen perustuu toimivaan yhteistyöhön kodin ja koulun välillä.

Tätä yhteistyötä ovat jokasyksyinen vanhempainilta kaikille vanhemmille, luokkakohtaiset tapaamiset, vanhempainvartit, arviointikeskustelut 1.-4.-luokilla, koulun juhlat, vanhempaintoimikunnan järjestämä toiminta ja vanhempien ja henkilökunnan välinen viestintä.

Opiskeluhuolto on tärkeä osa yhteistyötä. Tarvittaessa järjestetään yksilökohtaisia, moniammatillisia palavereita, joissa huoltajat ovat läsnä.

Viestintä

Pääasiallinen viestintäkanava kodin ja koulun välillä on Wilma-oppilastietojärjestelmä, jolla hoidetaan sekä yksityisviestit että koulun yhteiset tiedotteet ja hallinnosta tulevat järjestelmäviestit. Kiireellisissä tapauksissa huoltajat voivat soittaa opettajanhuoneen puhelinnumeroon.

Lukuvuoden alussa jaettavasta koulutiedotteesta löytyy kaikki oleellinen tieto koulun toiminnasta yhteystietoineen.

Vanhempaintoimikunta

Koulumme aktiivinen vanhempaintoimikunta järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia. Se tukee mahdollisuuksien mukaan rahallisesti koulun hankintoja, esimerkiksi välineitä taito- ja taideaineisiin. Vanhempaintoimikunta jakaa myös Sisu-stipendejä keväällä koulun oppilaille.

Vanhempaintoimikunnan jäseninä toimivat vapaaehtoiset koulun oppilaiden vanhemmat. Toimintaperiaatteena on, että jokaisesta luokasta löytyisi vähintään yksi edustaja vanhempaintoimikuntaan.

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana toimii kuluvana lukuvuotena Kirsi Valo.