Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa siirrytään yhtenäisen Wilman käyttöön lukuvuoden 2021–2022 alkaessa. Seinäjoen kaupunki julkaisee ohjeita Wilman käyttöönottoon liittyen tällä sivustolla. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen Wilman käyttöönottoa.

Tällä sivustolla

Oppilaiden kirjautuminen Wilmaan
Opettajien kirjautuminen Wilmaan
Huoltajien kirjautuminen Wilmaan (jatkavien lukiolaisten huoltajat)
Huoltajien kirjautuminen Wilmaan (perusopetuksen oppilaiden ja aloittavien lukiolaisten huoltajat)
Ohjeet huoltajalle useamman lapsen yhdistämiseen omiin Seinäjoen Wilma-tunnuksiin
Ohjeet huoltajalle useamman Wilma-tilin yhdistämiseen
Ohjeet huoltajalle Seinäjoen Wilman ja ulkopuolisten Wilma-tunnusten yhdistämiseen
Poikkeustapaukset, joissa huoltaja tarvitsee avainkoodin käyttäjätunnuksen luomiseksi
Lastensuojelulaitosten työntekijöiden ja viranomaishuoltajien Wilma-tunnukset
Wilmatuki

Oppilaiden kirjautuminen Wilmaan

Perusopetuksen oppilaat ja lukiokoulutuksen opiskelijat käyttävät Wilmaan kirjautumisessa samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kuin kirjautuessaan Boksiin tai koulun tietokoneelle.

Uudet/aloittavat oppilaat saavat käyttäjätunnukset omalta opettajalta koulun alettua.

Jos oppilas on unohtanut käyttäjätunnuksen tai salasanan, hänen tulee olla yhteydessä omaan opettajaan.

Opettajien kirjautuminen Wilmaan

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat käyttävät Wilmaan kirjautumisessa samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kuin kirjautuessaan Boksiin tai koululla työtietokoneelle.

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan (jatkavien lukiolaisten huoltajat)

Lukiossa jatkavien senioreiden ja abiturienttien huoltajat pääsevät kirjautumaan Wilmaan entisillä tunnuksillaan. Huomioi Wilmaan kirjautumisessa uudistunut kirjautumisosoite https://seinajoki.inschool.fi/ ja mobiilisovelluksen uusi Wilma-ympäristö Seinäjoen sivistyskeskus, Seinäjoki.

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan (perusopetuksen oppilaiden ja aloittavien lukiolaisten huoltajat)

1. Ensimmäisellä kerralla tunnistaudu ja luo itsellesi käyttäjätunnus Wilmaan

Jokainen perusopetuksen oppilaan huoltaja ja aloittavan lukiolaisen huoltaja tekee itselleen Wilmaan käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus on huoltajan sähköpostiosoite. Huoltajan tulee tunnistautua ja luoda itselleen käyttäjätunnus verkko-osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/connect

Tunnistautumisessa käytetään Suomi.fi –tunnistautumista. Tunnistautumista varten huoltajalla tulee olla käytössä mobiilivarmenne, pankkitunnukset tai varmennekortti. Vain vahvalla tunnistautumisella lapsen voi liittää omiin tunnuksiin. Tätä kutsutaan valtuuttamiseksi. Huoltajan on mahdollista liittää omiin tunnuksiin vain ne huollettavat lapset, joiden huoltajaksi hänet on merkitty väestötietojärjestelmässä. Jos huollettavia on useampia, tee tunnistautuminen jokaiselle huollettavalle erikseen. Suosittelemme vahvasti tunnistautumisen tekemistä tietokoneella.

2. Jatkossa kirjaudu suoraan Wilmaan

Kun olet saanut luotua käyttäjätunnuksen onnistuneesti, pääset kirjautumaan Wilmaan osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/. Voit myös käyttää Wilmaa sovelluskaupasta ladattavalla mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksen Wilma-ympäristö on Seinäjoen sivistyskeskus, Seinäjoki.

Ohjeet huoltajalle useamman lapsen yhdistämiseen omiin Seinäjoen Wilman-tunnuksiin

Ohje huoltajille, joilla on lapsia Seinäjoen perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa, ja jotka haluavat yhdistää useamman lapsen omiin Wilma-tunnuksiin. Yhdistäminen tulee tehdä Wilman selainversiolla internetissä. Yhdistämistä ei ole mahdollista tehdä Wilman mobiilisovelluksella.

Kun olet luonut tunnuksen yhdelle huollettavalle tai sinulla on jatkavan lukiolaisen huoltajan tunnus:

 1. Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/
 2. Valitse Asetukset >> Käyttöoikeudet >> Lisää rooli
 3. Valitse Wilma-tunnukset/Avainkoodit -kohdassa Huoltajatiedot saatavilla Digi- ja väestötietoviraston kautta (Vaatii vahvan tunnistautumisen) ja etene sen ohjeen mukaan. Huom! Jos olet saanut koululta avainkoodin, valitse Avainkoodi….  ja etene sen ohjeen mukaan.

Ohjeet huoltajalle useamman Wilma-tilin yhdistämiseen

Ohje huoltajille, joilla on Seinäjoen kaupungin perusopetuksen tai lukiokoulutuksen Wilma-tunnus työntekijänä ja Wilma-tunnus huoltajana, ja jotka haluavat vaihdella asiointia käyttäjätunnusten välillä. Tee toimenpiteet Wilman selainversiolla internetissä.

Kun sinulla on Wilma-tunnus Seinäjoen kaupungin perusopetuksen tai lukiokoulutuksen työntekijänä ja kun olet luonut tunnuksen yhdelle huollettavalle tai sinulla on jatkavan lukiolaisen huoltajan tunnus:

 1. Kirjaudu Wilmaan työntekijätunnuksellasi osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/
 2. Valitse Asetukset >> Käyttöoikeudet >> Lisää rooli
 3. Valitse Wilma-tunnukset/Avainkoodit -kohdassa Minulla on… yksi tai useampi olemassa oleva Wilma –tunnus.
 4. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana –kenttiin Wilma-tunnukset, jotka olet luonut itsellesi huoltajakäyttöä varten. Ja etene ohjeen mukaan.

Käyttäjätili-sivun kautta käyttäjä voi vaihdella käyttäjätunnusten ja roolien välillä.

Ohjeet huoltajalle Seinäjoen Wilman ja ulkopuolisten Wilma-tunnusten yhdistämiseen

Ohje huoltajille, joilla on huollettavia lapsia esim. toisella asteella (mm. Sedu) tai naapurikunnissa, joissa myös on käytössä Wilma. Mobiilisovelluksessa voidaan yhdistää Wilma-tunnuksia riippumatta kunnasta tai oppilaitoksesta. Mikäli huoltajalla on voimassa olevat Wilma-tunnukset johonkin toiseen Wilmaan (esimerkiksi naapurikuntaan tai toiselle asteelle) ja huoltaja haluaa liittää Seinäjoen perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa olevan huollettavan samaan Wilma-näkymäänsä:

 1. Avaa nykyinen Wilman mobiilisovellus.
 2. Mene valikkoon ja valitse Käyttäjätilit (Android) tai vasemmasta yläkulmasta ihmishahmo-kuvake (iPhone).
 3. Klikkaa + -painikkeesta.
 4. Klikkaa Valitse Wilma -painikkeesta.
 5. Etsi valikosta Seinäjoen sivistyskeskus, Seinäjoki.
 6. Kirjaudu niillä Wilma-tunnuksillasi sisään, jotka olet luonut Seinäjoen sivistyskeskuksen Wilmaan

Näin saat yhdistettyä eri Wilma-tunnukset kunnasta tai oppilaitoksesta riippumatta toisiinsa. Käyttäjätili-sivun kautta käyttäjä voi vaihdella käyttäjätunnusten ja roolien välillä.

Poikkeustapaukset, joissa huoltaja tarvitsee avainkoodin käyttäjätunnuksen luomiseksi

Huoltajan ei ole mahdollista käyttää Suomi.fi –tunnistautumista ja sen kautta luoda käyttäjätunnusta Wilmaan, jos:

 • Huoltajalla ei ole mobiilivarmennetta, pankkitunnuksia tai varmennekorttia.
 • Huoltajalla ja/tai lapsella ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 • Huoltajalla ja/tai lapsella on turvakielto. Jos lapsella on turvakielto, kukaan huoltajista ei pysty asioimaan lapsen puolesta. Jos kaikilla hänen huoltajistaan on turvakielto, kukaan huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta. Jos vain yhdellä huoltajalla on turvakielto, lapsen puolesta voi asioida se huoltaja, jolla itsellään on turvakielto.
 • Jos huollettavan lapsen huollonjaosta on määräys tai sopimus muuhun kuin asumiseen liittyen.
 • Huoltaja ei ole lapsen virallinen väestötietojärjestelmään merkitty huoltaja, mutta Wilman käyttäjätunnukset tarvitaan pakottavasta syystä muulle lapsen asioiden hoitajalle esim. isovanhemmalle.
 • Henkilö on lapsen sijaisvanhempi, jolle ei ole määritelty lapsen asiointivaltuuksia väestötietojärjestelmässä.

Näissä tapauksissa huoltajan tulee ottaa yhteyttä oppilaan koulun koulusihteeriin. Linkit koulujen nettivisuille löytyvät www.seinajoki.fi/koulut. Huoltajan henkilöllisyys tarkistetaan koululla. Huoltajan tulee esittää koululla koulusihteerille asiakirja ja/tai toisen huoltajan antama valtakirja todentamaan, että henkilöllä on oikeus hoitaa lapsen asioita. Tarkistuksen jälkeen koulusihteeri antaa huoltajalle/henkilölle avainkoodin. Avainkoodin avulla henkilö pääsee luomaan käyttäjätunnukset itselleen Wilmaan.

Lastensuojelulaitosten työntekijöiden ja viranomaishuoltajien Wilma-tunnukset

Lastensuojelulaitosten työntekijät ja viranomaishuoltajat voivat luoda Wilma-tunnuksen valtuuksien avulla, jos heille on määritetty asiointivaltuudet lapseen väestötietojärjestelmässä. Muussa tapauksessa lastensuojeluyksikön yksikönjohtajan/vastaavan ohjaajan/tmv. tulee lähettää alla olevalla Wilma tukipyyntölomakkeella koontilistaus työntekijöistä, joille luovutetaan henkilökohtaiset avainkoodit Wilma-tunnusten tekemiseksi ja oppilaan/oppilaiden asioiden hoitamiseksi. Wilma tukipyyntölomake on sähköinen, suojattu asiointilomake. Tukipyyntölomakkeelle on mahdollista lisätä koontilistaus myös liitetiedostona. Listauksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 1. Tunnuksentilaajan tiedot (tunnuksentilaajan nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yksikön yhteystiedot).
 2. Oppilaan/oppilaiden asioita hoitavan työntekijän tiedot, jolle tunnukset tilataan yksikköön (työntekijän nimi, titteli, työpuhelinnumero, työsähköpostiosoite ja yksikön yhteystiedot).
 3. Listaus oppilaista, joiden asioiden hoitamiseksi ko. työntekijällä on oikeus saada Wilma-tunnukset (oppilaan nimi, henkilötunnus, koulu).

Avainkoodi lähetetään salattuna sähköpostina henkilölle, jolle tunnukset on tilattu.

Samalla Wilma tukipyyntölomakkeella lastensuojeluyksiköiden yksikönjohtajat/vastaavat ohjaajat ilmoittavat jatkossa myös muutoksista, jos esimerkiksi työntekijä vaihtuu (vanhat Wilma-tunnukset poistetaan ja uusi avainkoodi luodaan uudelle työntekijälle).

Wilmatuki

Wilmaan liittyvissä ongelmissa oppilaiden, opettajien ja huoltajien tulee olla ensisijaisesti oppilaan kouluun. Linkit koulujen nettivisuille löytyvät www.seinajoki.fi/koulut.

Mikäli ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan koululla, jätä tukipyyntö alla olevalla Wilma tukipyyntölomakkeella. Wilma tukipyyntölomake on sähköinen, suojattu asiointilomake.

Käsittelyn nopeuttamiseksi kuvaile ongelmatilannetta mahdollisimman tarkasti. Voit myös lisätä tukipyyntölomakkeelle liitteitä, esimerkiksi tallentamiasi kuvakaappauksia tilanteesta tai erillisen selvityksen liitetiedostona.