Marttilan koulun opetussuunnitelma kertoo koulukohtaiset opetuksen linjaukset. Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa sille pohjan yhdessä eteläpohjalaisen opetussuunnitelman ja Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelman kanssa.

Marttilan koulun tuntijako perustuu valtioneuvoston asetukseen ja maakunnalliseen tuntijakoon koulukohtaisin painotuksin. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset on linjattu Marttilan koulussa käytettäväksi 4. luokalla kuvataiteeseen ja 5. ja 6. luokilla liikuntaan. Vuodesta 2020 alkaen ensimmäisen ja toisen luokan painotustunti on A1-kielen varhentamisen mukaisesti englannin kieltä.

Liikkuva koulu

Marttilan koulu on liikkuva koulu. Marttilassa välkkärit ja oppilaskunta ovat aktiivisia liikkuvan koulupäivän suunnittelussa. Koulussa on uuden piha-alueen lisäksi uudistettu monenlaisia liikkumiseen kannustavia tiloja. Koulun sisätiloihin on rakentunut viidakkoluokka ja kuntosali, joissa on mukava temppuilla ja toimia.

Marttilan koulun liikunnallistamissuunnitelma lisätään tähän

Yhdessä yhteistyöllä

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin kantavana teemana on ”Meidän hyvä fiilis”. Tämä teema sopii hyvin Marttilan koulun opetussuunnitelman keskeisiin arvoihin, jotka ovat yhteisöllisyys sekä erilaisuuden ja monikulttuurisuuden arvostaminen. Meidän hyvä fiilis –teema toteutuu lukuvuoden mittaan Marttilassa monin eri tavoin.

Koululle valitaan vuosittain oppilaskunta, joka aktiivisesti toimien järjestää lukuvuoden mittaan erilaisia hauskoja yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Kummioppilastoiminta on tärkeää sekä pikkuoppilaille että kummeina toimiville ylempiluokkalaisille. Koulun välkkäritoiminta pyörähtää joka syksy käyntiin siten, että koulun Välkkärit –valinnaisaineryhmä ottaa opettajan johdolla vastuun välkkäritoiminnasta. Kun välitunneilla on kivaa yhteistä tekemistä, on suurempi todennäköisyys, että ei synny kiusaamistakaan. Koulun uusi välituntipiha antaa mahdollisuuksia monenlaiseen mukavaan ja liikkuvaan yhdessäoloon.

Koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan vuosittain siten, että rinnakkaisluokille suunnitellaan yhteiset aiheet, tavoitteet ja sisällöt. Tämän ansiosta monialaisten projektien työskentelyvaihe on mahdollista toteuttaa myös luokkajakoja sekoitellen, jolloin eri luokkien lapset ja aikuiset oppivat tuntemaan toisensa paremmin. Syntyy luontevaa kanssakäymistä puolin ja toisin. Myös koulumme arvokkaat juhlaperinteet oppilasesityksineen luovat lukuvuoden mittaan Meidän hyvä fiilis –henkeä: itsenäisyysjuhla, joulujuhla sekä Kalevala-juhla kuuluvat kouluvuoden kohokohtiin. Marttilan koulun on nimetty Seinäjoen Alvar Aalto –kouluksi. Alvar Aalto -teemaan liittyy koulun yhteisiä projekteja ja tapahtumia.

Koulun tasa-arvosuunnitelmaan sisältyen toteutetaan joka toinen vuosi oppilaille tasa-arvo –kysely, jonka tuloksien perusteella osataan suunnata huomiota mahdollisiin kehittämistarpeisiin kouluyhteisössä. Meidän hyvä fiilis –teema toteutuu edellä mainittujen lisäksi monilla muillakin tavoin luokkien välistä yhteistyötä tehden. Kaveritaitoja harjoitellaan vuoden mittaan paljon joka luokassa. Koulun aikuiset huolehtivat myönteisen ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Tärkeää on, että oppilaat kokevat koulussa olonsa täysin turvalliseksi ja he kokevat, että on kiva tulla kouluun.