Koulujen kerhotoimintaa on kehitetty vuodesta 2008 lähtien Opetushallituksen tukeman hankkeen kautta. Seinäjoki on ollut mukana alusta saakka.

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen valtakunnallisena tavoitteena on saada aikaan monipuolista ja laadukasta, lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Koulujen kerhotoiminta Seinäjoella

Seinäjoella kerhotoimintaa järjestetään koulujen omana kerhotoimintana ja lisäksi Opetushallituksen Koulujen kerhotoiminnan tukeminen- hankkeen kautta. Kerhotoimintaa pyritään suuntaamaan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa sekä vähän harrastaville lapsille ja nuorille.