Opettajien työelämään tutustuminen, Ope-TET, on tarkoitettu opetushenkilöstölle sekä perusopetuksessa että lukioissa. Sen tavoitteena on lisätä koulujen ja yritysten välistä kumppanuutta. Samalla se lisää opettajien työelämätietoutta ja päivittää yhteyksiä elinkeinoelämään. Ope-TET -jakson aikana opettaja tutustuu käytännössä yrityksen toimintaan muutaman työpäivän ajan.

Ope-TET:n avulla opettaja saa virikkeitä oman oppiaineensa opetustyöhön. Opettaja päivittää tietojaan tämän päivän työelämän tarpeista ja oman oppiaineensa merkityksestä työelämässä. Samalla hän laajentaa oppimisympäristöään ja päivittää omaa ammatillista osaamistaan.

Yrityksen näkökulmasta motivoivana tekijänä on tuoda yritystä näkyväksi opettajien keskuudessa ja sitä myöten tulla tunnetuksi nuorille. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan molemminpuolinen innovatiivinen prosessi koulun ja yrityksen välille. Nuoret oppivat yritykseltä ja yritykset nuorilta – opettajien välityksellä.

Yrittäjyyttä, elämyksiä, tietoja ja taitoja

Tartu tilaisuuteen ja lähde tutustumaan oman opetusaineesi työpaikkaan tai yleisemmin työelämään. TET on yksi täydennyskoulutusvaihtoehto.

Ope-/rehtori-TET:n toteutus pähkinänkuoressa

 • Seinäjoella ope-/rehtori-tet on peruskoulun 3.-9. luokan opettajille, lukion opettajille ja rehtoreille suunnattu mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin/organisaatioihin.
 • Ope-/rehtori-tet -jakso kestää 1-2 päivää. Työaika 6-8 tuntia päivässä. Jokainen opettaja/rehtori voi osallistua TETiin kaksi päivää lukuvuodessa. Kuitenkin siten, että TET-paikka vaihtuu vuosittain. Samaan työpaikkaan voi kerrallaan osallistua korkeintaan kaksi henkilöä.
 • TETissä opettaja/rehtori tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti. TET-jaksoon voi valmistautua esimerkiksi tutustumalla tulevan työpaikan internetsivuihin.
 • Opettaja tekee OPE -TET -jaksosta raportin, johon hän kerää tietoja yrityksestä, sen toiminnasta ja eri ammattien sekä työelämän vaatimuksista.

Työnantajan ohjeistus

Peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu koulun ja työelämän yhteistyö. Ope-/rehtori-tet on osa tätä yhteistyötä. Sen avulla opettaja ja koulu saavat ajanmukaisia tietoja työelämästä. Toiminnan tavoitteena on, että opettaja saisi TET -jaksolta virikkeitä oman opetuksensa ja omien sekä työyhteisönsä työkäytänteiden kehittämiseen.

Opettaja ottaa Teidän yritykseenne yhteyttä ja tiedustelee ope-/rehtori-tet -paikkaa. Hän odottaa että

 • saisi tutustua monenlaisiin työtehtäviin
 • saisi ohjausta mahdollisissa työtehtävissä
 • saisi seurata ammattilaisen työskentelyä
 • saisi tietoja yrityksessänne olevista ammateista ja niihin kouluttautumisesta sekä yrittäjyydestä.

Käytännössä tutustuminen olisi havainnointia, keskusteluja, mahdollisiin palavereihin osallistumista yhdessä tutustumispaikan määräämän yhteyshenkilön kanssa.

Ope-/rehtori-tet jakso

 • Ope-/rehtori-tet jakson kesto on 1-2 työpäivää ja työaika on 6-8 tuntia.
 • Jakson tarkemmasta sisällöstä, ohjelmasta ja kestosta työpaikka ja opettaja sopivat keskenään.
 • Opettaja on vakuutettu koulun puolesta ja työpaikan vastuu on sama kuin sillä on vierailijastaan

Opettaja tekee ope-/rehtori-tet jaksosta raportin, johon hän kerää tietoja yrityksestä, sen toiminnasta ja eri ammattien sekä työelämän vaatimuksista. Tämän yhteistyömuodon avulla lisätään koulun, opettajien ja oppilaitten työelämätuntemusta ja tietoisuutta yrittäjyydestä.