Lapsen huoltajat toimittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskemista varten. Tulotiedot on toimitettava viimeistään aloituskuukautta seuraavan kuun viidenteen päivään mennessä.

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan avio- tai avopuolison tulot.

Maksua määritellessä huomioon otettavat tulot ovat

 • bruttotulot, joista tulee toimittaa viimeisin tilinauha
 • työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös
 • Kelan maksama joustava tai osittainen hoitoraha
 • työmarkkinatuki opiskeluun
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet / myös lapselle maksettavat eläkkeet
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • lapselle maksettava elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määritellään korkeimman maksun mukaan. Maksupäätös oikaistaan sen kuukauden alusta, mikä on laskuttamatta, kun tulotiedot toimitetaan.


Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa myös valitsemanne tuntiraja:

Varattu hoitoaika / viikko Tunteja kk Maksu määräytyy Maksimi maksu  
0 –  10 tuntia (vain eskareille) alle 43 30% kokopv maksusta 86e
11 – 16 tuntia alle 69 40% kokopv maksusta 115e
17 – 20 tuntia alle 86 50% kokopv maksusta 144e
21 –  27 tuntia alle 116 65% kokopv maksusta 187e
28 –  35 tuntia alle 150 80% kokopv maksusta 230e
yli 35 tuntia yli 150 100% 288e

Tulorajat

Maksu määräytyy tulojen ja perheen koon mukaan. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulorajat  / perhekoko

Perheen koko    alin maksu   27€ tuloilla    ylin maksu    288€ tuloilla
2 2388€ 4823€
3 3008€ 5443€
4 3381€ 5816€
5 3754€ 6189€
6 4126€ 6561€

Maksun perusteet

Asiakasmaksut Seinäjoella perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 sekä Kasvatus -ja opetuslautakunnan vahvistamiin ohjeisiin.