Lapsen huoltajat toimittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskemista varten. Tulotiedot toimitetaan viimeistään aloituskuukautta seuraavan kuun viidenteen päivään mennessä.

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien avio- ja avopuolisoiden tulot.

Maksua määritellessä huomioon otettavat tulot ovat

 • bruttotulot, joista tulee toimita viimeisin tilinauha
 • työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös
 • Kelan maksama joustava tai osittainen hoitoraha
 • työmarkkinatuki opiskeluun
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet / myös lapselle maksettavat eläkkeet
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • lapselle maksettava elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määritellään korkeimman maksun mukaan. Maksupäätös oikaistaan sen kuukauden alusta, mikä on laskuttamatta, kun tulotiedot toimitetaan.


Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa myös valitsemanne tuntiraja:

Varattu hoitoaika / viikko Tunteja kk Maksu määräytyy Maksimi maksu  
0 –  10 tuntia (vain eskareille) alle 43 30% kokopv maksusta 87e
11 – 16 tuntia alle 69 40% kokopv maksusta 116e
17 – 20 tuntia alle 86 50% kokopv maksusta 145e
21 –  27 tuntia alle 116 65% kokopv maksusta 188e
28 –  35 tuntia alle 150 80% kokopv maksusta 231e
yli 35 tuntia yli 150 100% 289e

Tulorajat

Maksu määräytyy tulojen ja perhekoon mukaan. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulorajat  / perhekoko

Perheen koko    alin maksu   27€ tuloilla    ylin maksu    289€ tuloilla
2 2354€ 4799€
3 2965€ 5410€
4 3332€ 5777€
5 3699€ 6144€
6 4065€ 6510€

Maksun perusteet

Asiakasmaksut Seinäjoella perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 sekä Kasvatus -ja opetuslautakunnan vahvistamiin ohjeisiin.