Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat. Oppilaan huoltajat voivat myös yhdessä pyytää oppilaalle muuta Seinäjoen kaupungin järjestämää uskonnon opetusta (tällä hetkellä ortodoksisen uskonnon tai islamin uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle järjestetään muuta (kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedon) opetusta tai ohjattua toimintaa. Poikkeuksena tästä oppilaan huoltajat voivat yhdessä pyytää oppilaalle tämän oman uskonnon opetusta tai yhdessä ilmoittaa oppilaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai yhdessä pyytää oppilaalle elämänkatsomustiedon opetusta tai yhdessä ilmoittaa, että oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta järjestää opetuksen.

Perusopetuksessa (1.-9lk) katsomusaineiden opetus toteutetaan vuosiluokittain. Jokainen oppilas saa oman katsomuksensa mukaista opetusta. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella, eli esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, että lapsen oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

1.luokalle kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tulee oppilaan huoltajien yhteisesti esittää ilmoitus tai pyyntö opetuksesta, joka poikkeaa yllä kerrotusta oppilaan uskonnollisesta asemasta suoraan määräytyvästä opetuksesta. Ilmoitus tai pyyntö esitetään sähköisellä kouluun ilmoittautumisen lomakkeella. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä ei ilmoitus tai pyyntö mahdollisuutta ole, vaan he osallistuvat evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.