Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat. Oppilaan huoltajat voivat myös yhdessä pyytää oppilaalle muuta Seinäjoen kaupungin järjestämää uskonnon opetusta (tällä hetkellä ortodoksisen uskonnon tai islamin uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle järjestetään muuta (kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedon) opetusta tai ohjattua toimintaa. Poikkeuksena tästä oppilaan huoltajat voivat yhdessä pyytää oppilaalle tämän oman uskonnon opetusta tai yhdessä ilmoittaa oppilaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai yhdessä pyytää oppilaalle elämänkatsomustiedon opetusta tai yhdessä ilmoittaa, että oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta järjestää opetuksen.

Alakouluissa katsomusaineiden opetusta toteutetaan yhteisopetuksena, osin yhdessä ja osin eriytettynä. Jokainen oppilas saa oman uskontonsa (oltava valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet) tai elämänkatsomustiedon opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sisällöt opiskellaan yhdessä. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella, eli esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, että lapsen oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

Opetuksen pääpainot ovat:

  • Vuosiluokilla 1-2 yhteisöllisyydessä.
  • Vuosiluokilla 3-4 oppilaan oman taustayhteisön katsomukseen tutustumisessa oman identiteetin rakentamiseksi.
  • Vuosiluokilla 5-6 katsomusten ja mielipiteiden dialogissa.

4. vuosiluokalla opiskellaan kokonaan erikseen oman katsomuksen mukaisesti. Opetuksesta rakennetaan jatkumo 7.-9.luokille.

Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyyntö

1.luokalle kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tulee oppilaan huoltajien yhteisesti esittää ilmoitus tai pyyntö opetuksesta, joka poikkeaa yllä kerrotusta oppilaan uskonnollisesta asemasta suoraan määräytyvästä opetuksesta. Ilmoitus tai pyyntö esitetään sähköisellä kouluun ilmoittautumisen lomakkeella. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä ei ilmoitus tai pyyntö mahdollisuutta ole, vaan he osallistuvat evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Muut kuin 1.luokalle kouluun sähköisellä kouluun ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuvat täyttävät Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyyntölomakkeen paperisena ja toimittavat allekirjoitetun lomakkeen koululle.