Syyslukukauden ensimmäinen koulupäivä on torstaina 8.8.2024 klo 9.00-12.00. Perjantaina 9.8. kaikilla luokilla on koulua klo 8.50-11.45.

Vuonna 1958 rakennettu Pohjan koulu sijaitsee Pohjan kaupunginosassa lähellä Seinäjoen keskustaa. Koulussa on vuosittain noin 150 oppilasta. Opettajien lisäksi koulussamme työskentelee useita koulunkäynninohjaajia. Perusopetuksen 1.- 6. luokkien lisäksi koulussa toimii kaksi pienluokkaa.
Koulumme on peruskorjattu 2013. Peruskorjauksessa koulun tilat on saatettu nykyajan koulunkäynnin vaatimukset täyttäviin mittoihin. Peruskorjauksessa on saatu myös uudet ruokailu- ja käsityötilat.

Koulun piha-alueella on paljon liikuntaa aktivoivia välineitä, pelikaukalo ja hiekkakenttä. Monipuolisen välituntiliikkumisen mahdollistavat myös koulun ja vanhempainyhdistyksen yhdessä hankkimat välituntileikkivälineet.

Haluamme koulussamme kasvattaa oppilaita huomaamaan ja arvostamaan kaikkia koulussa toimivia. Oppilaiden ja aikuisten välinen luottamus ja kunnioitus edistävät turvallista ja luottamuksellista työskentelyilmapiiriä. Pohjan koulun toiminnassa korostuu aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Pohjan koulu on   ”kyläkoulu kaupungin keskellä  ”.

Pohjan koulun välituntipihan laitteita.
Pohjan koulun välituntipihaa.