Varhaiskasvatusta kehitetään jatkuvasti. Hankkeet toimivat hyvänä alkusysäyksenä uuden toiminnan kehittämiselle. Tällä hetkellä käynnissä on liikuntahanke valtionrahoituksella.

Taituri

Taituritoiminnalla edistetään lasten tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumista taiteen ja kulttuurin keinoin. Miten voidaan draaman, musiikin, sanataiteen, sirkuksen, tanssin ja liikkeen, visuaalisten taiteiden ja arkkitehtuurin menetelmiä käyttää ulkoilussa, pukeutuessa, lepohetkillä, leikkiessä, kaikessa! Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus sai 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena 668 638 euroa, jolla on palkattiin 14 tähtitaituria toimimaan 1-5 -vuotiaiden lasten ryhmissä lisäresursseina. v. 2022 alusta tähtitaiturit palasivat omiin yksikköihinsä jatkamaan toiminnan juurruttamista. Tähtitaituritoiminnalla taidetta ja kulttuuria varhaiskasvatukseen

Liikunta

Porukalla luontoon -hanke jatkaa Porukalla liikkeelle -hankkeessa AVIn rahoituksella kehitettyjä toimintamalleja laajentaen toimintaa entistä enemmän ulos. Hankkeessa edistetään liikuntakoordinaattorin johdolla vähän liikkuvien lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden liikkumisen lisäämistä laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Healthy kids of Seinäjoki, SeAMK, PLU, neuvola ja työterveys, yksityiset palveluntuottajat, urheiluseurat, seurakunta sekä MLL ovat edistäneet kukin tahoillaan Seinäjoen lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvointia ja myönteistä asennetta liikuntaa sekä terveellisiä elintapoja kohtaan. Hankkeissa on luotu hyviä toimintamalleja ja tarjottu tukea lapsille, perheille ja työntekijöille. On järjestetty liikuntakerhoja ja -tapahtumia sekä perheille että työntekijöille. Varhaiskasvatuksessa on lisätty liikkumista, hankittu liikuntavälineitä, muokattu oppimisympäristöjä ja järjestetty koulutuksia. Varo juoksevia lapsia ja aikuisia!

Lukuhanke

SEVAO –lukuhanke oli varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää lukemisen kulttuuria, herättää ja vahvistaa lukutaitoa sekä laajentaa ja ylläpitää lukuintoa. Lukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tärkeää.

Hanke on päättynyt. Blogissa on laajasti kirja- ja toimintavinkkejä sekä tietoa hankkeen vaiheista. Kuuntele lisää hankkeesta: Kuvakirjojen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Lets’s do! – englannin eskaristepit

Eskarien enkkuhankkeessa on 2020-21 aloitettu systemaattinen kielisuihkutus osana esiopetusta kaikissa esiopetusta tarjoavissa yksiköissä. Englannin kieli nivotaan monipuolisesti arkeen, siirtymätilanteisiin, ruokailuun, toimintahetkiin, ulkoiluun, leikkiin. Lue lisää. Toimintaa jatketaan tehtyjen suunnitelmien mukaan myös hankkeen jälkeen.