Varhaiskasvatusta kehitetään jatkuvasti. Hankkeet toimivat hyvänä alkusysäyksenä uuden toiminnan kehittämiselle. Tällä hetkellä käynnissä on viisi erilaista hanketta valtionrahoituksella.

Taituri

Taituritoiminnalla edistetään lasten tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumista taiteen ja kulttuurin keinoin. Miten voidaan draaman, musiikin, sanataiteen, sirkuksen, tanssin ja liikkeen, visuaalisten taiteiden ja arkkitehtuurin menetelmiä käyttää ulkoilussa, pukeutuessa, lepohetkillä, leikkiessä, kaikessa! Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena 668 638 euroa, jolla on palkattu 14 tähtitaituria toimimaan 1-5 -vuotiaiden lasten ryhmissä lisäresursseina. Lue lisää

Liikunta

Porukalla liikkeelle -hanke on toiminut 3 vuotta (2018-2020) AVIn rahoituksella edistäen vähän liikkuvien lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden liikkumisen lisäämistä laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Healthy kids of Seinäjoki, SeAMK, PLU, neuvola, seurakunta ja työterveys ovat edistäneet kukin tahoillaan Seinäjoen lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvointia ja myönteistä asennetta liikuntaa sekä terveellisiä elintapoja kohtaan. Hankkeessa on luotu hyviä toimintamalleja ja tarjottu tukea lapsille, perheille ja työntekijöille. On järjestetty perheliikuntakerhoja ja liikuntatapahtumia sekä perheille että työntekijöille. Varhaiskasvatuksessa on lisätty liikkumista, hankittu liikuntavälineitä, muokattu oppimisympäristöjä ja järjestetty koulutuksia. Varo juoksevia lapsia ja aikuisia! Toiminnalle haetaan jatkorahoitusta.

Lukuhanke

SEVAO –lukuhanke on varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää lukemisen kulttuuria, herättää ja vahvistaa lukutaitoa sekä laajentaa ja ylläpitää lukuintoa. Lukukoordinaattorit vievät yksiköihin vinkkejä, kirjakasseja ja monenlaista toimintaa. Lue lisää hankkeesta Blogista voi seurata lukuhankkeen etenemistä.

Lets’s do! – englannin eskaristepit

Eskarien enkkuhankkeessa on aloitettu systemaattinen kielisuihkutus osana esiopetusta kaikissa esiopetusta tarjoavissa yksiköissä. Englannin kieli nivotaan monipuolisesti arkeen, siirtymätilanteisiin, ruokailuun, toimintahetkiin, ulkoiluun, leikkiin. Lue lisää

Perheille tukea

Covid-19 hankerahoituksella palkatut resurssiohjaajat tarjoavat tukea vanhemmuuteen ja perheen voimavarojen lisäämiseen yhteistyössä perheiden, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Lasten oppimista ja hyvinvointia edistetään moniammatillisella yhteistyöllä esim. tunne- ja kaveritaitoja tukemalla. Lue lisää