Varhaiskasvatusta kehitetään jatkuvasti. Hankkeet toimivat hyvänä alkusysäyksenä uuden toiminnan kehittämiselle.

Taituri

Taituritoiminnalla edistetään lasten tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumista taiteen ja kulttuurin keinoin. Miten voidaan draaman, musiikin, sanataiteen, sirkuksen, tanssin ja liikkeen, visuaalisten taiteiden ja arkkitehtuurin menetelmiä käyttää ulkoilussa, pukeutuessa, lepohetkillä, leikkiessä, kaikessa! Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus sai 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena 668 638 euroa, jolla on palkattiin 14 tähtitaituria toimimaan 1-5 -vuotiaiden lasten ryhmissä lisäresursseina. v. 2022 alusta tähtitaiturit palasivat omiin yksikköihinsä jatkamaan toiminnan juurruttamista. Tähtitaituritoiminnalla taidetta ja kulttuuria varhaiskasvatukseen

Digiosaamisen ja pedagogisen toiminnan kehittäminen

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen lasten ja kasvattajien digiosaamista osana monipuolista pedagogista toimintaa. Uudet lukutaidot kehittämisohjelman kuvaukset toimivat pohjana tvt- ja medialukutaitojen sekä ohjelmointiosaamisen kehittämisessä. Seinäjoen tavoitteet ja toimenpiteet liitetään osaksi Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen digisuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön ja jalkautetaan hankkeen avulla osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa.

Liikunta

Porukalla luontoon ja Porukalla liikkeelle -hankkeissa kehitettiin AVIn rahoituksella toimintamalleja laajentaen toimintaa sisällä ja ulkona. Hankkeissa edistettiin liikuntakoordinaattorin johdolla vähän liikkuvien lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden liikkumisen lisäämistä laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Healthy kids of Seinäjoki, SeAMK, PLU, neuvola ja työterveys, yksityiset palveluntuottajat, urheiluseurat, seurakunta sekä MLL ovat edistäneet kukin tahoillaan Seinäjoen lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvointia ja myönteistä asennetta liikuntaa sekä terveellisiä elintapoja kohtaan. Hankkeissa luotiin hyviä toimintamalleja ja tarjottiin tukea lapsille, perheille ja työntekijöille. On järjestetty liikuntakerhoja ja -tapahtumia sekä perheille että työntekijöille. Varhaiskasvatuksessa on lisätty liikkumista, hankittu liikuntavälineitä, muokattu oppimisympäristöjä ja järjestetty koulutuksia. Varo juoksevia lapsia ja aikuisia!

Lukuhanke

SEVAO –lukuhanke oli varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää lukemisen kulttuuria, herättää ja vahvistaa lukutaitoa sekä laajentaa ja ylläpitää lukuintoa. Lukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tärkeää.

Hanke on päättynyt. Blogissa on laajasti kirja- ja toimintavinkkejä sekä tietoa hankkeen vaiheista. Kuuntele lisää hankkeesta: Kuvakirjojen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Let’s do! – englannin eskaristepit

Eskarien enkkuhankkeessa on 2020-21 aloitettu systemaattinen kielisuihkutus osana esiopetusta kaikissa esiopetusta tarjoavissa yksiköissä. Englannin kieli nivotaan monipuolisesti arkeen, siirtymätilanteisiin, ruokailuun, toimintahetkiin, ulkoiluun, leikkiin. Lue lisää. Toimintaa jatketaan tehtyjen suunnitelmien mukaan myös hankkeen jälkeen.