Esiopetus on maksutonta kasvatusta ja opetusta lapsille koulun alkua edeltävänä vuonna. Esiopetusta annetaan Seinäjoen päiväkodeissa ja varhaiskasvatuskeskuksessa, joissa järjestetään lisäksi myös varhaiskasvatus sitä tarvitseville.

Huom. Esiopetuksen viimeinen työpäivä on 31.5.2024.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2024 – 2025 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja vuonna 2018 syntyneet lapset. Esiopetus alkaa to 8.8.2024. Ilmoittautumisaika on 24.1.- 31.1.2024.

Maksuton esiopetusaika on 20 tuntia viikossa. Jos lapsi on vain esiopetuksessa, valitse hakemuksesta Esiopetus. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, valitse hakemuksesta Esiopetus ja varhaiskasvatus. Varaa hoitotunnit huomioiden 20 h/vko esiopetusaika (esim. 40 h – 20 h = 20 h). Merkitse esiopetuksen aloitusajaksi 8.8.2024 (ei 1.8.)

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 24.1 – 31.1.2024 ja tarvittaessa muunakin aikana.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisy (daisynet.fi)

Seinäjoella toimii myös metsäeskariryhmiä; Vaahteramäki Tanelinrannan päiväkodissa sekä Vuorikiteet Kultavuoren päiväkodissa.

Esiopetuskuljetukset

Esioppilaat ovat oikeutettuja kuljetukseen matkan ollessa kotoa lähiesiopetukseen vähintään 3 km.

Esioppilaan matkan ollessa enintään 3 km, huoltajat hoitavat kuljetuksen.

Esiopetuskuljetushakemus täytetään eDaisyssä 24.1.-31.1.2024

Mikäli et pysty hakemusta täyttämään tai on muuta kysyttävää, ota yhteys palveluohjaukseen Kaija Raja-aho 050 3549 304 tai Mari Koski-Aho 044 4181234.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Lapsella on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen opiskeluhuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.

Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat
• kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan opiskeluhuoltoa koskeva osuus
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta
• yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, mikä sisältää yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon.