Niittyvillan koulussa kodin ja koulun yhteistyö toteutuu moniammatillisesti yhdessä huoltajien kanssa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen kehitystä monipuolisesti, sekä heidän perhettään kasvatustehtävässä.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla muutamia kertoja vuodessa. Koulunjohtaja toimii toimikunnan yhteyshenkilönä koulun suuntaan. Jokainen huoltaja, joka on kiinnostunut oppilaiden hyväksi toimimisesta, on tervetullut vanhempaintoimikuntaan mukaan. Joka syksy toimikunta kutsuu mukaan uusia jäseniä. 

Kokouksissa käydään läpi koulun arjen ajankohtaisia asioita ja suunnitelmia. Vanhempaintoimikunta voi tehdä myös aloitteita kaupungin hallinnolle ja esittää ideoita koulun tapahtumien järjestämiseen. Vanhempaintoimikunta voi tehdä varainhankintaa mm. arpajaisia järjestämällä ja tukea näin mm. oppilaiden retkien järjestämistä.

Oppilaita ja ohjaajia kodassa paistamassa nuotiomakkaraa ritilällä ja makkaratikuilla.

Opiskeluhuolto

Oppilashuolto on osa kasvatustyötä. Se toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulussamme oppilashuolto on jatkuva prosessi vaativan erityistuen oppilaista johtuen.

Niittyvillan koulussa koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Pyrimme tukemaan vanhempien jaksamista tarjoamalla oppilaalle turvallinen koulupäivä, jossa huomioidaan jokaisen oppilaan tarpeet.

Huoltajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen (HOJKS). Vaativan erityistuen oppilaiden haasteista johtuen tarvittaessa kutsumme koolle yksilöllisen oppilashuoltotiimin.

Koulullamme käy kouluterveydenhoitaja, joka tekee oppilaillemme perustarkastukset. Koululääkäri ottaa vastaan oppilaitamme saatavuuden mukaan. Koulullamme kokoontuu kasvun- ja opetuksen ryhmä, jossa on edustettuna Vanamon ja koulun henkilökuntaa. Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu pari kertaa lukuvuodessa.