Yhteistyö kodin ja muiden tahojen kanssa

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen kehitystä monipuolisesti, sekä heidän perhettään kasvatustehtävässä.

Opetuksen ja kuntoutuksen yhteensovittaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajien, koulunkäynnin ohjaajien sekä muiden oppilaan opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien tahojen kesken. Koulussamme yhteistyö vanhempien kanssa on tiivistä, jopa päivittäistä oppilaan asioiden hoitamista. Yhteistyön välineinä toimivat henkilökohtaiset tapaamiset, HOJKS-palaverit, puhelinkontaktit, tekstiviestit, sähköposti ja helmiviestintä. Syksyisin vietämme kodin- ja koulun yhteistyöpäivää eri teemoin.