Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo – Kuvataide

Luovaamon kuvataide antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta, joka on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua, opetussuunnitelman mukaista, tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta. Tavoitteena on kehittää oppilaan tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämän eri aloilla, ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Opetuksen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kansalaisopisto.

Innostutko kuvista, väreistä ja käsillä tekemisestä? Tutustu taiteeseen ja omaan luovuuteesi kiirettömässä ja innostavassa ympäristössä!

Ilmoittautuminen

Kuvataideopintoihin voit ilmoittautua läpi vuoden opistopalvelut-sivustolla tai ottamalla yhteyttä kansalaisopiston asiakaspalveluun. Ilmoita oppilas iän mukaisesti:

 • Varhaisiän opintoihin (5-7 -vuotiaat) kurssinumerolla 59005, (Luovaamo varhaisiän kuvataideopinnot 5-7 -vuotiaat, jono vapautuviin opiskelupaikkoihin)
 • Perusopintoihin (8-18 -vuotiaat) kurssinumerolla 59001 (Luovaamo kuvataiteen perusopetus 8-18 -vuotiaat, jono vapautuviin opiskelupaikkoihin).

Ilmoittatumisen jälkeen saat vahvistusviestin jonopaikasta. Otathan huomioon, että tämä ei ole vielä paikka kuvataideopintoihin, vaan kansalaisopistolta otetaan yhteyttä sopivan opetusryhmän löydyttyä. Oppilas sijoitetaan oman ikäluokkansa mukaiseen ryhmään, jossa on tilaa. Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huomaa myös Luovaamoa eskareille -opinnot, jossa voi tutustua kaikkiin kolmeen taiteenalaan: kuvataiteeseen, rytmimusiikkiin ja teatteriin. Luovaamoa eskareille ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16.00-17.00.

Opetusajat

Luovaamo kuvataiteen opetusryhmät kokoontuvat seuraavasti (huom. osa ryhmistä saattaa olla täynnä ja osaa ei välttämättä voida käynnistää vähäisen osallistujamäärän vuoksi).

 • Tiistaisin 5-6 vuotiaille ryhmät klo 15-16.30, klo 16.30-18 ja 18-19.30
 • Keskiviikkoisin 7 vuotiaille ryhmät klo 15.15-16.45, klo 16.45-18.15 ja klo 18.15-19.45
 • Maanantaisin 8 vuotiaille ryhmät klo 15-16.30, klo 16.30-18 ja klo 18-19.30
 • Torstaisin 9 vuotiaille ryhmät klo 15-16.30, klo 16.30-18
 • Torstaisin 10 vuotiaille ryhmät klo 15-16.30, klo 16.30-18 ja klo 18-19.30
 • Tiistaisin 11 vuotiaille ryhmät klo 15.15-16.45, klo 16.45-18.15 ja klo 18.15-19.45
 • Keskiviikkoisin 12 vuotiaille ryhmät klo 15-16.30, klo 16.30-18 ja klo 18-19.30
 • 13-18 vuotiaille ryhmät maanantaisin pima-muotoilu klo 15-17, keramiikka klo 17.15-19.15 ja pima III klo 18-20, tiistaisin maalaus klo 16.30-18.30, keskiviikkoisin pima I klo 15.30-17.30 ja pima II klo 17.30-19.30, torstaisin piirustus ja grafiikka klo 18-20

Kurssien hinnat:

 • Varhaisiän opinnot (5-7 v.) 90 euroa /lukukausi
 • Opintokokonaisuudet 1-5 (8–12 v.) 90 euroa/lukukausi
 • Teemaopinnot: Piirustus ja maalaus; piirustus ja grafiikka; piirustus, maalaus ja muotoilu; maalaus; keramiikka (13–18-v.) 120 euroa/lukukausi
 • Sisaralennus 20 euroa normaalihinnasta / kausi. Molemmat sisarukset saavat alennuksen.
Luovaamo Kuvataide – opintojen sisällöstä kertova video. Huom. videolla olevat ajat ovat voineet muuttua. Alla ajantasaiset aikataulut.

Kuvataiteessa ei pelkästään opita teknisiä taitoja, vaan myös tekemistä vuorovaikutuksessa muiden ja ympäristön kanssa. Tavoitteena on elinikäinen suhde taiteeseen ja kulttuuriin. Tähän liittyy oman kulttuuriperinnön vahvistaminen, mutta myös monikulttuurisuuden ymmärtäminen. Opinnoissa käsitellään oppilaiden omien töiden sisältöjä ja merkityksiä, ja niiden suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opetuksessa tutustutaan myös eri aikakausiin, kulttuureihin ja taiteen lajeihin.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Luovaamo kuvataiteesta voit kysyä:

Kallioniemi Maria

suunnittelijaopettaja , Kansalaisopisto

Ania Katja

toimistosihteeri , Kansalaisopisto