Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo – Kuvataide

Ihminen, luonto ja kulttuuri ovat kuvataiteen tutkimisen kohteena. Luovaamon opetuksessa harjoitellaan näkemisen taitoa, ajattelua ja keskustelua, kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien mahdollisuuksia sekä kokeillaan uusia tekniikoita ja teknologioita.

Luovaamo Kuvataide – opintojen sisällöstä kertova video

Luovaamon kuvataide antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta, joka on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua, opetussuunnitelman mukaista, tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta. Tavoitteena on kehittää oppilaan tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämän eri aloilla, ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Opetuksen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kansalaisopisto.


Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaspaikkaa haetaan ilmoittautumalla jonoon vapautuville opiskelijapaikoille Opistopalvelut-sivulta pikahakunumerolla 59001. Oppilaspaikkaa voi myös hakea täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se Seinäjoen kansalaisopiston toimistoon. Opetusryhmiin on jatkuva haku. Uusia oppilaita otetaan ryhmien oppilastilanteen mukaan. Täytä sähköinen tai kirjallinen ilmoittautumislomake, niin olemme yhteydessä. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä toimistosihteeriin. Oppilas sijoitetaan oman ikäluokkansa mukaiseen ryhmään, jossa on tilaa.

Opinnoissa käsitellään oppilaiden omien töiden sisältöjä ja merkityksiä, ja niiden suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opetuksessa tutustutaan myös eri aikakausiin, kulttuureihin ja taiteen lajeihin.

Kurssien hinnat:

  • Varhaisiän opinnot (5-7 v.) 90 euroa /lukukausi
  • Opintokokonaisuudet 1-5 (8–12 v.) 90 euroa/lukukausi
  • Teemaopinnot: Piirustus ja maalaus; piirustus ja grafiikka; piirustus, maalaus ja muotoilu; maalaus; keramiikka (13–18-v.) 120 euroa/lukukausi
  • Sisaralennus 20 euroa normaalihinnasta / kausi. Molemmat sisarukset saavat alennuksen.

Kuvataiteessa ei pelkästään opita teknisiä taitoja, vaan myös tekemistä vuorovaikutuksessa muiden ja ympäristön kanssa. Tavoitteena on elinikäinen suhde taiteeseen ja kulttuuriin. Tähän liittyy oman kulttuuriperinnön vahvistaminen, mutta myös monikulttuurisuuden ymmärtäminen.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Luovaamo kuvataiteesta voit kysyä:

Haarala Satu

vs. apulaisrehtori , Kansalaisopisto

Hakomäki Mikko

taideaineiden opettaja , Kansalaisopisto

Ania Katja

toimistosihteeri , Kansalaisopisto