Lyske – Lyseoseuran kehittämisjaosto

Kehittämisjaosto koostuu oppilaiden huoltajista ja keskeisten yhteistyötahojen edustajista. Alkavana lukuvuonna toivomme Lysken toimivan aktiivisesti huoltajien yhteistyökanavana. Kerromme huoltajien vaikutusmahdollisuuksista vanhempainilloissa.

Kehittämisjaoston yhteystiedot lukuvuonna 2023-2024

Hanna Rahko, rehtori
Elina Pitkäranta, puheenjohtaja

Lysken pöytäkirjat