Tervetuloa virtuaaliselle vierailulle Seinäjoen perusopetukseen ja lukiokoulutukseen seuraavan esittelyvideon myötä!

Video: Tuukka Kiviranta

Oppivelvollisuus

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun oppilas on täyttänyt 18 vuotta tai suorittanut toisen asteen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Oppilaille, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen päättötodistusta sen kalenterivuoden kevätlukukauden loppuun mennessä, jolloin he täyttävät 17 vuotta järjestetään opetusta aikuisten perusopetuksessa Seinäjoen lukion aikuislinjan toimesta.

Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa lopulta päättötodistuksen. Sen jälkeen oppilas voi hakea toisen asteen opintoihin.  Peruskoulussa oppilas saa maksutta oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin.

Opetussuunnitelma ohjaa

Koulujen toiminta ja opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Se avaa, miten koulussa työskennellään ja mitä kukin koulu työssään painottaa. Koulujen opetussuunnitelmat löydät koulujen omilta sivuilta. Koulussa opitaan monella eri tavoin. Tavoitteena on, että lasten laaja-alainen osaaminen kehittyy ja he oppivat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. 

Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Ilmiöpohjaisuus kuuluu nykykouluun. Koulussa opiskellaan todellisen maailman ilmiöitä ja tehdään oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. Keskustelu, kysyminen ja kyseenalaistaminen kuuluvat nykypäivän kouluun.

Vaihtoehtoja valita

Seinäjoella peruskoulussa on monenlaisia mahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuus hakeutua jo ensimmäiseltä luokalta alkaen kaksikieliseen opetuksen (Marttilan koulu) ja toiminnalliseen opetukseen (Törnävän koulu) sekä musiikkipainotteiseen opetukseen 2.luokalta alkaen (Hyllykallion koulu).

Yläkoulun alkaessa mahdollisuudet lisääntyvät. Meillä on kaksikielistä opetusta (Seinäjoen lyseo), liikuntaan painottuvaa opetusta (Seinäjoen yhteiskoulu ja Nurmon yläaste), musiikkiin painottuvaa opetusta (Seinäjoen lyseo) sekä matematiikkaan painottuvaa opetusta (Nurmon yläaste).