Niittyvillan koulu on Seinäjoen kaupungin ylläpitämä erityiskoulu, joka sijaitsee Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen alueella. Niittyvillan koulussa oppilaat ovat vaativan erityisen tuen oppilaita. Koulussamme on esteetön oppimisympäristö.

Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Koulussa on tällä hetkellä 5 luokkaa.

Koulun aidattu takapiha, jossa on välituntivälineitä ja vielä pieniä istutettuja pensaita ja puun taimi.

Elmeri -konsultaatio

Niittyvillan koulu on Elmeri-koulu Seinäjoella. Niittyvillan koulun konsultoivan erityisopettajan Kirsi Laakson tavoitat p.044 4700 277 tai kirsi.laakso@seinajoki.fi

Niittyvillan koulu konsultoi vaativan monialaisen tuen tai erityisen tuen oppilaita seuraavasti:

  • Kehitysvammaisten opetus
  • Neuropsykiatriset häiriöt, erityisesti autismin pulmat opetuksessa
  • Psykososiaaliset merkittävät pulmat, jotka vaikeuttavat tai estävät oppimista ja arjessa selviytymistä.

Historiaa

Seinäjoen hoito-ja opetusyksikkö aloitti 1985 Eskoon harjaantumiskoulun tiloissa. Koulu toimi Etelä-ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin alaisuudessa. Opetusyksiköitä oli 18 eri kunnassa, jotka olivat Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin alaisuudessa.

Seinäjoen kaupungin alaisuuteen koulu siirtyi 1996. Vuosi sen jälkeen tuli voimaan laki, jossa kaikilla lapsilla on oikeus koulunkäyntiin ja opetuksen järjestäjäksi tuli kunnan opetustoimi.