Niittyvillan koulussa kaikki oppilaat ovat vaativan erityistuen oppilaita. Koulussamme on esteetön oppimisympäristö.

Opetuksesta vastaa erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Koulussa toimii myös hybridiluokka, jossa opiskelee sekä intervallin- että Vanamon oppilaita.

Niittyvillan koulu on Seinäjoen kaupungin ylläpitämä erityiskoulu ja se sijaitsee Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen alueella.

Koulun aidattu takapiha

Historiaa

Seinäjoen hoito-ja opetusyksikkö aloitti 1985 Eskoon harjaantumiskoulun tiloissa. Koulu toimi Etelä-ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin alaisuudessa. Opetusyksiköitä oli 18 eri kunnassa, jotka olivat Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin alaisuudessa.

Seinäjoen kaupungin alaisuuteen koulu siirtyi 1996. Vuosi sen jälkeen tuli voimaan laki, jossa kaikilla lapsilla on oikeus koulunkäyntiin ja opetuksen järjestäjäksi tuli kunnan opetustoimi.