Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on tärkeää jokaisen oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi. Seinäjoen kaupungin määrittelemä yhteydenpitoväline kodin ja koulun välillä on Helmi-oppilashallintojärjestelmä, jonka kautta voi viestittää käytännön asioita ja ilmoittaa poissaoloista. Lukuvuoden aikana järjestetään lisäksi erilaisia tapaamisia ja arviointikeskusteluita hyvässä yhteistyössä.

Syksyisin on järjestetty myös kodin ja koulun päivä, jolloin koko Marttilan väki kokoontuu yhteen. Kodin ja koulun yhteistyö -päivä on perinteisesti pidetty yhteisen ulkoilutapahtuman merkeissä syyslukukaudella sovittuna lauantaina, jolloin vanhemmat pystyvät osallistumaan päivään.

Marttilassa toimii kaksi vanhempaintoimikuntaa. Koko koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja on Sari-Pia Saarinen. Toinen vanhempaintoimikunta Soeltry keskittyy kaksikielisten luokkien toimintaan ja sitä johtaa Eeva Juva.