Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo – Teatteritaide

Sukella mukaan teatterin kiehtovaan maailmaan! Mukavassa joukossa uskallat oppia ja opit uskaltamaan!

Mikä on Luovaamo -teatteritaide?

Luovaamon teatteri on yleisen oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta, joka on lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista ja tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Opetuksen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kansalaisopisto.

Luovaamon teatteritaiteen keskiössä on näytelmien valmistaminen, esiintymisen ilo ja riemu yhdessä tekemällä. Yhdessä tekeminen ruokkii iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota. Tavoitteena on pitää yllä jatkuvaa positiivista tunnetta esiintymisestä ja tehdä näyttämöllä olemisesta iloinen ja mukava asia, jota ei tarvitse jännittää. Esiintymistaidot ja luonteva ihmisten edessä puhuminen ovat ominaisuuksia, joita ihmiset tarvitsevat elämässään jatkuvasti – vaikka et ammattinäyttelijä olisikaan.

Teatteritaiteen perusopetus on jaettu opetussuunnitelman mukaisesti 500 tunnin kokonaisuuteen, joka jaetaan perusopintoihin (300h) ja teemaopintoihin (200h):

  • Varhaisiän teatteriopinnot (6-7 v.). Tarkoituksena on tutustuttaa teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esityksentekoprosessien kautta. Harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja ja esiintymistaitoja kuten puhetta, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä ja keskittymistä.

YHTEISET OPINNOT

  • Teatteri 1 (8-10 v.) Tarinaa ja leikkiä, leikkiä roolien kanssa. Ensimmäisen vuoden opintojen ilmaisullisena lähtökohtana on oma itse. Toisena opiskeluvuonna tutustutaan tarkemmin teatteriin ja draamaan maailmaan leikin ja sadun kautta.
  • Teatteri 2 (11-12 v.) Tarinankerrontaa. Perehdytään laajemmin teatterin ja draaman eri osa-alueisiin ja taitoihin, joita teatterin tekemisessä tarvitaan.
  • Teatteri 3 (12-13 v.) Esityksen valmistaminen. Valmistetaan Demoesitys1 opintokokonaisuuksissa 1 ja 2 opitun taidon ja tiedon pohjalta. Demoesitys päättää yhteiset opinnot.


TEEMAOPINNOT

  • Teatteri 4 (14-16 v.) Ajatellaan teatteriksi. Kehitetään edelleen mm. fyysistä ilmaisua, roolinrakentamista ja äänenkäyttöä. Toteutetaan teatteriproduktio, jossa vastuu eri osa-alueista on entistä enemmän ryhmän jäsenillä.
  • Teatteri 5 (16-18 v.) Lopputyö. Valmistetaan Demoesitys2, joka päättää teatteritaiteen teemaopinnot ja on luonteeltaan lopputyön omainen. Demoesityksessä oppilaat saavat tuoda esille omia vahvuuksiaan ja taitojaan, joita ovat oppineet teatteritaiteen perusopinnoissa.

Ilmoittautuminen teatteritaiteen perusopetusryhmien jonoon kurssinumerolla 31400. Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmiä täydennetään lukukauden alkaessa. Vapautuvasta kurssipaikasta otetaan yhteyttä puhelimitse. Oppilas sijoitetaan oman ikäluokkansa mukaiseen ryhmään, jossa on tilaa.
Varhaisiän teatteriopintojen jonoon Ilmoittaudutaan kurssinumerolla 31300.

Teatteritaiteessa opiskellaan esitettävän teoksen dramaturgiaa, näytelmien ja näytelmätekstien rakennetta ja opetellaan valmistamaan ja tuottamaan itse tekstiä ja näytelmäkohtauksia. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa keskustellaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä sekä harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja, kuten esiintyjyyden eri osa-alueita ja esiintymistaitoja, kuten puhetta, fyysistä ilmaisua ja äänenkäyttöä.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Luovaamo teatteritaiteesta voit kysyä:

Ylimäki Leena

opettaja, kansalaisopisto , Kansalaisopisto