Etelä-Seinäjoen lukio Peräseinäjoki

Tarjoamme pienissä opetusryhmissä yleissivistävät opinnot. Autamme opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa sekä löytämään
yksilöllisen reitin mielenkiintoisiin jatko-opintoihin.

Vahvuutemme on läheisyys. Pienessä yhteisössä kaikki tuntevat toisensa, jolloin yhteisöllisyys ja mahdollisuus yksilölliseen
ohjaukseen vahvistuvat. Lukiossamme toimii valtakunnallisesti ainutlaatuinen yksisarjainen kaksiryhmäinen lukiomalli.
Opiskelijamme opiskelevat kaksi ensimmäistä opiskeluvuottaan Peräseinäjoella ja jatkavat opintonsa loppuun Seinäjoen lukiolla.
Lukiomallimme perustuu laajaan valinnaisuuteen, jonka teemme yhteistyössä Seinäjoen lukion kanssa. Lukio-opintojen
kokonaiskuvan muodostaminen on haastavaa opintojaan aloittavalle opiskelijalle. Meillä opintojen suunnittelu on tehty
mahdollisimman helpoksi.

Lukuvuoden 2021-2022 oppikirjat

Lukion valtakunnallinen opetussuunnitelma

Opinto-opas

LUKUVUONNA 2021 – 2022 KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT (Koskee lähinnä Senioreita)
Kirjat voi hankkia myös sähköisenä versiona.

Matematiikka, lyhyt (LOPS2016)

(MAB04)         Huippu 4                             Halinen ym.                          OTAVA
(MAB05)         Huippu 5
(MAB06)         Huippu 6
(MAB07)         Huippu 7

Matematiikka, pitkä (LOPS2016)

(MAA06)         Juuri 6                                 Hähkiöniemi ym.                   OTAVA
(MAA07)         Juuri 7
(MAA08)         Juuri 8
(MAA09)         Juuri 9
(MAA10)         Juuri 10

Fysiikka         (LOPS2016)

(FY03)            Fysiikka 3 Sähkö      Lehto – Havukainen ym.        SANOMAPRO
(FY04)            Fysiikka 4 Voima ja liike Lehto – Havukainen ym. SANOMAPRO

Kemia            (LOPS2016)

(KE03)            Mooli 3, Reaktiot ja energia    Turpeenoja                   OTAVA

Terveystieto (LOPS2016)                                               

(TE03)            Terveyttä tutkimassa        Koski, Mäkelä ym.                STUDEO

Filosofia        (LOPS2016)

(FI01)             IDEA01, Johdatus filosofiaan Hämäläinen – Kotro ym. OTAVA

Psykologia    (LOPS2016)

(PS02)            Skeema 2, Kehittyvä ihminen  Aarnio – Autio ym.         EDITA
(PS05)            Skeema 5, Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen Aarnio – Autio ym.   EDITA

Historia          (LOPS2016)

(HI02)             Historia ajassa 2         Aunesluoma ym.                   SANOMAPRO
(HI03)             Historia ajassa 3         Aunesluoma ym.                   SANOMARPO
(HI06)             Historia ajassa 6       Jokiaho, Putus-Hilasvuori      SANOMAPRO

Yhteiskuntaoppi (LOPS2016)

(YH02)           Jokaisen talous           Marttila ym.                           SANOMAPRO
(YH03)           Jokaisen maailma     Aunesluoma ym.                   SANOMAPRO
(YH04)            Jokaisen laki             Ahola, Seppänen ym.            SANOMAPRO

 Uskonto         (LOPS2016)

(UE02)           Valo 2 Maailmanlaajuinen kristinusko Airaksinen – Mikkola             OTAVA

 Biologia         (LOPS2016)

(BI02)             Bios 2, Ekologia ja ympäristö Happonen – Holopainen ym. SANOMAPRO
(BI03)             Bios 3, Solu ja perinnöllisyys  Happonen – Holopainen        SANOMAPRO
(BI05)             Bios 5, Biologian sovellukset   Happonen – Holopainen        SANOMAPRO

Maantieto      (LOPS2016)

(GE02)           Geos 2, Sininen planeetta   Cantell – Jutila ym. SANOMAPRO

Äidinkieli       (LOPS2016)

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus    Haapala ym.      OTAVA          
Särmä, Tehtäviä 3                                ”
Särmä, Tehtäviä 4                                ”
Särmä, Tehtäviä 5                                ”
Särmä, Tehtäviä 6                                ”

Englanti         (LOPS2016)

Insights 4, 5, 6, 7                                   Karapalo – Keltto ym.            OTAVA         (painettu tai sähköinen kirja)

Ruotsi B        (LOPS2016)

Fokus kurs 3                                          Blom – Kaunisto ym.             OTAVA
Fokus kurs 4
Fokus kurs 5

Ruotsi A        (LOPS2016)

(RUA03)          Inne Kurs 3                   Koivunen, Riissanen ym.       OTAVA
(RUA04)          Inne Kurs 4                                             ”
(RUA05)          Inne Kurs 5                                             ”
(RUA06)          Inne Kurs 6                                             ”

Ranska           (LOPS2016)                     Heikkiä – Mauffet ym.            OTAVA

(RAB205        J’aime 4, sähköinen tai painettu kirja

Opinto-ohjaus (LOPS2016)

Etevä                                          Humalamäki, Huovinen         OTAVA
digilisenssin saa koulusta