Haluan tehdä muutoksia varhaiskasvatushakemukseen, miten toimin? Sähköisesti lähetettyyn hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Ota yhteyttä varhaiskasvatus@seinajoki.fi

Milloin saan päätöksen varhaiskasvatuspaikasta? Päätös tehdään noin kaksi viikkoa ennen aloitusajankohtaa. Silloin jää hyvin aikaa käydä tutustumassa uuteen paikkaan yhdessä lapsen kanssa. Päätös toimitetaan sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta (jos se on huoltajilla käytössä) tai postitse.

Millaiset aukioloajat päiväkodeissa on? Päiväkodit ovat auki arkisin pääsääntöisesti 6.30-17 ja joustavat tarvittaessa vanhempien työssäolon/opiskelun vuoksi 6-18. Vuorohoitopäiväkoti Taika on auki 24/7 vuorotyössä käyvien lapsille. Laajennettu aukiolo (5.30-22) on Pikkumetsän päiväkodissa Ylistarossa ja Päiväkoti Peukalopotissa Peräseinäjoella.

Mitä ehtoja Taika päiväkodin vuorohoidossa on?

  • Hoitoajat on varattava Vekarenetistä voimassa olevien ohjeiden mukaan.
  • Vuorohoitoa annetaan vain lapsen vanhempien/huoltajien työssä käynnistä tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävästä opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaan. (Vanhemmilta/huoltajilta pyydetään työvuorolista tai oppilaitoksen todistus esim. harjoittelusta vuorotyössä.)
  • Vuorohoitoa ei tarjota jouluaaton klo 18 ja joulupäivän klo 18 välisenä aikana, eikä juhannusaaton klo 18 ja juhannuspäivän klo 18 välisenä aikana.
  • Kun tarve vuorohoitoon lakkaa, siirretään lapsi viimeistään 3 kk sisällä muuhun varhaiskasvatukseen.

Maksaako varhaiskasvatus enemmän yksityisessä kuin kaupungin päiväkodissa? Palvelusetelillä asiakas maksaa yksityisestä varhaiskasvatuksesta saman asiakasmaksun kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Yksityinen päiväkoti voi periä lisäksi asiakkaaltaan omat maksunsa esim. ruoka-, harrastus-, kerhomaksut jne.

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat maksuihin?

  • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta
  • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  • Jos lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Miten lapsen hoitoajat ilmoitetaan? Vanhemmat ilmoittavat hoitoajat sähköisesti Vekaranetti-ohjelman kautta viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Lisätietoa löydät täältä.

Voiko eskarilainen saada kuljetuksen muuhun kuin lähimpään eskariin? Esiopetuspaikka pyritään osoittamaan lapsen lähipäiväkodissa. Mikäli huoltajat hakevat johonkin muuhun esiopetukseen (esim. kielisuihku, vuoropäiväkoti, yksityinen päiväkoti, kauempana sijaitseva esiopetus), ei oikeutta kuljetukseen ole.

Saako esikoululainen kuljetuksen jos on päiväkodissa myös hoidossa? Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, hänellä ei ole oikeutta kuljetukseen.
Esim. hoito-eskari-hoito, ei kuljetusoikeutta;
hoito-eskari-kotiin, kuljetusoikeutta voi hakea iltapäiväksi

Koska lapsi voi palata hoitoon sairastamisen jälkeen? Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen silloin kun hänen yleiskuntonsa sen sallii ja hän pystyy osallistua kaikkeen toimintaan. Ohje eristämisajoista yleisimpien lasten infektioiden suhteen.