Haluan tehdä muutoksia varhaiskasvatushakemukseen, miten toimin? Sähköisesti lähetettyyn hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Ota yhteyttä Sari Salmenojaan.

Milloin saan päätöksen varhaiskasvatuspaikasta? Päätös tehdään noin kaksi viikkoa ennen aloitusajankohtaa. Silloin jää hyvin aikaa käydä tutustumassa uuteen paikkaan yhdessä lapsen kanssa. Päätös toimitetaan sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta (jos se on huoltajilla käytössä) tai postitse.

Syksyn päätökset tehdään yksiköittäin esikoululaisista alkaen kevään aikana, viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Millaiset aukioloajat päiväkodeissa on? Päiväkodit ovat auki ennalta varattujen hoitoaikojen mukaisesti välillä 6 – 18. Laajennettu aukiolo 5.30 – 22 on Pikkumetsän päiväkodissa Ylistarossa, Päiväkoti Peukalopotissa Peräseinäjoella sekä Kultavuoren päiväkodissa Seinäjoen Joupissa. Vuoropäiväkoti Taika on auki 24/7 vuorotyössä käyvien lapsille.

Mitä ehtoja Taika päiväkodin vuorohoidossa on?

  • Hoitoajat on varattava Vekaranetistä voimassa olevien ohjeiden mukaan.
  • Vuorohoitoa annetaan vain lapsen vanhempien/huoltajien työssä käynnistä tai ammatilliseen tutkintoon tähtäävästä opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaan. (Vanhemmilta/huoltajilta pyydetään työvuorolista tai oppilaitoksen todistus esim. harjoittelusta vuorotyössä.)
  • Kun tarve vuorohoitoon lakkaa, on haettava siirtoa 3 kk sisällä muuhun varhaiskasvatukseen

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat maksuihin?

  • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta
  • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  • Jos lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Miten toimitaan tapaturman sattuessa päiväkodissa? Varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu kaupungin toimesta LähiTapiolassa.

Päiväkoti ilmoittaa sattuneesta tapaturmasta huoltajalle ja tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle.

Huoltaja saa maksusitoumuksen mukaansa mahdollista lääkärikäyntiä varten. Jos maksusitoumusta ei ehditä mukaan antaa, huoltaja maksaa itse kulut ja hakee korvauksen LähiTapiolalta. Ohjeen tähän saa päiväkodista.

Saako esikoululainen kuljetuksen jos on päiväkodissa myös hoidossa? Hoitoon kuljetusta ei saa. Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, kuljetusta voi hakea huoltajan työvuorojen mukaan esiopetukseen. Esim. aamulla kotoa esikouluun tai iltapäivällä esikoulusta kotiin.

Voiko eskarilainen saada kuljetuksen muuhun kuin lähimpään eskariin? Esiopetuspaikka pyritään osoittamaan lapsen lähipäiväkodissa. Mikäli huoltajat hakevat johonkin muuhun esiopetukseen (esim. kielisuihku, vuoropäiväkoti, yksityinen päiväkoti, kauempana sijaitseva esiopetus), ei oikeutta kuljetukseen ole.

Koska lapsi voi palata hoitoon sairastamisen jälkeen? Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen silloin kun hänen yleiskuntonsa sen sallii ja hän pystyy osallistua kaikkeen toimintaan. Ohje eristämisajoista yleisimpien lasten infektioiden suhteen.