Lintuviidan päiväkoti, Tapiolantie 20, 60150 Seinäjoki

Lintuviidan päiväkoti sijaitsee Kasperin asuntoalueen monipuolisessa ympäristössä. Lähellä ovat niin leikkipuistot kuin luontokin.

Lintuviidan päiväkodin arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, läsnäolo ja leikillisyys.

Lintuviidassa lapsia ohjataan oma-aloitteisiksi ja omiin kykyihinsä luottaviksi, ympäristöä innokkaasti tutkiviksi. Välittävät aikuiset luovat turvallisen ympäristön. Jokaisen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja lapsen omat vahvuudet ja mieltymykset huomioidaan. Lasta ja perhettä kuunnellaan ja heidän toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon. Aikuiset ovat sensitiivisiä ja pitävät lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tärkeimpänä asiana työssään.

Meillä harjoitellaan kiittämistä, anteeksipyytämistä ja oman vuoron odottamista. Päiväkotimme sisä- ja ulkotilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan erilaisissa pienryhmissä. Retkeilemme viikoittain päiväkodin lähiympäristössä.

Lintuviidassa toimitaan yhteisöllisesti, jolloin lapsi oppii toimimaan erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. Aamuisin ja iltapäivisin lapsilla on mahdollisuus toimia koko talossa. Sisarukset, kaverukset ja eri-ikäiset lapset voivat leikkiä keskenään. Ulkoilemme kaikki myös samassa pihassa. Meillä Lintuviidassa kaikki tuntevat toisensa ja kasvattajat saavat olla mukana lapsen kasvussa ja kehityksessä koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajan.

Leikki saa näkyä ja kuulua. Leikille annetaan aikaa ja leikkitiloja muokataan lasten toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Päiväkotimme lapset ja kasvattajat saavat osallistua Taituri-taidetoimintaan. Taituri on varhaiskasvatuksessa toteutettava taidetoimintamalli, joka on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Päiväkoti on auki arkisin 6 – 18 ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan.

Esiopetusaika on 9-13.

Pajulinnut 040 774 8310 1-3 v

Peipot 044 425 5113 3-4 v

Pääskyt 044 425 5117 5 v

Johtajan varahenkilö puh 050 473 3130

peippolapaaskyla.lintuviita@seinajoki.fi

Palokärjet 040 774 8311 eskarit

Pöllöt 040 774 8643 eskarit

eskarit.lintuviita@seinajoki.fi

Iltapäivisin ulkona on Peippojen puhelin 044 4255113.