Linnunradan päiväkoti, Tapiolantie 20, 60150 Seinäjoki

Linnunradan päiväkoti sijaitsee Kasperin asuntoalueen monipuolisessa ympäristössä. Lähellä ovat niin leikkipuistot kuin luontokin.

Päiväkodin arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, läsnäolo ja leikillisyys.

Päiväkodissa lapsia ohjataan oma-aloitteisiksi ja omiin kykyihinsä luottaviksi, ympäristöä innokkaasti tutkiviksi. Välittävät aikuiset luovat turvallisen ympäristön. Jokaisen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja lapsen omat vahvuudet ja mieltymykset huomioidaan. Meillä harjoitellaan kiittämistä, anteeksipyytämistä ja oman vuoron odottamista. Lasta ja perhettä kuunnellaan ja heidän toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon. Aikuiset ovat sensitiivisiä ja pitävät lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tärkeimpänä asiana työssään.

Liikumme monipuolisesti sisällä ja ulkona. Retkeilemme viikoittain lähiympäristössä leikkikentillä ja metsässä. Tavoitteenamme on tarjota lapselle liikkuva arki yhdessä huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa.

Päiväkodissa toimitaan yhteisöllisesti, jolloin lapsi oppii toimimaan erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. Aamuisin ja iltapäivisin lapsilla on mahdollisuus toimia koko talossa. Sisarukset, kaverukset ja eri-ikäiset lapset voivat leikkiä keskenään. Ulkoilemme kaikki myös samassa pihassa. Meillä Linnunradassa kaikki tuntevat toisensa ja kasvattajat saavat olla mukana lapsen kasvussa ja kehityksessä koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajan.

Leikki saa näkyä ja kuulua. Leikille annetaan aikaa ja leikkitiloja muokataan lasten toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Päiväkotimme lapset ja kasvattajat saavat osallistua Taituri-taidetoimintaan. Taituri on varhaiskasvatuksessa toteutettava taidetoimintamalli, joka on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Päiväkoti on auki arkisin 6 – 18 ennalta tehtyjen hoitoaikavarausten mukaan.

Esiopetusaika on 9-13.

Kuut 040 774 8310

Komeetat 044 425 5113

Planeetat 044 425 5117

ryhmät tavoittaa sähköpostitse ryhmannimi.linnunrata@seinajoki.fi

Satelliitit 040 774 8311

Galaksit 040 774 8643

Iltapäivisin ulkona on Komeetat puhelin 044 4255113.

Lintuviidan taidepaja

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustuksen; Lasten tasa-arvon ja hyvinvoinnin varmistaminen laadukkaalla varhaiskasvatuksella taiteen ja kulttuurin keinoin ajalle 1.8.20-31.12.2021.

Taidetta ja kulttuuria on aktiivisesti kehitetty Seinäjoen varhaiskasvatuksessa vuodesta 2008 lähtien. Kehittämisen tuloksena on syntynyt Taiturin taidetoiminta, joka on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja jota toteutettiin Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustuksella palkattiin opettajia ja hoitajia (14hlöä) työskentelemään päiväkotien lapsiryhmissä, taitureina 1-5 vuotiaiden lasten parissa.

Toiminta tukee lakisääteisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsen oppimista ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Varhaiskasvatuksen ja kulttuuritoimen vuosia kestäneessä hyvässä yhteistyössä on hyödynnetty monipuolisesti eri kulttuuritoimijoita. Seinäjoen kulttuurisella innovaatiolla on lasten hyvinvoinnin edistämisessä merkittävä vaikutus varhaiskasvatuksen arjessa.

Avustuksen tuotannosta vastasi kulttuuripalvelut, taiteellisesta kokonaisuudesta kuvataideopettaja Virpi Timonen.

Lintuviidantaidepaja on käytännön esimerkki, miten kestävää kehitystä voi toteuttaa käytännönläheisesti, lapsilähtöisesti ja toimintasuunnitelmien viitoittamana. Taidepajassa tapahtuvassa toiminnassa on otettu huomioon erilaiset pedagogiat, ideologiat ja ympäristöohjelmat. Lintuviidan taidepajassa on ekologinen lastenkulttuuri läsnä joka paikassa. Kestävä kehitys näkyy taidepajassa monessa kohtaa mm. materiaalivalinnoissa sekä vaikkapa siinä kuinka monipuolisesti se mahdollistaa myös ulkona tapahtuvan toiminnan. Huomioon on otettu myös mahdollisuudet kehittää Kasperin asuntoalueen sosiaalista ja kulttuurista kehitystä.

Lintuviita projektin pohjalta taitureille tehtiin myös koonti oppimisympäristön eri puolista ja näkökulmista. Esimerkiksi turvallisuus, terveellisyys, kiireettömyys, työrauha, esteettisyys, ekologisuus, esteettömyys, järjestys ja siisteys, joustavat ja muunneltavat tilat, suojavaatteet, tilojen jakaminen ja jaottelu, välineet ja materiaalit, päiväkodin piha. Taide ja kulttuuri tukee ihmisten kasvua ja kehitystä.