Lukuvuoden jaksotus – arvioitavat aineet – jaksotodistusten jakopäivä

JaksoAikaJaksotodistus
I9.8.2023 – 13.10.2023Julkaisu vain Wilmassa
II23.10.2023 – 21.12.2023Tammikuussa 2024
III8.1.2024 – 15.3.2024Julkaisu vain Wilmassa
IV18.03.2024 – 1.6.20241.6.2024

Jakson aikana oppilas voi keskittyä opiskelemaan vain muutamia oppiaineita, joita on yleensä 2 – 6 tuntia viikossa. Jakson vaihtuessa myös oppilaan lukujärjestys vaihtuu ja vuoroon tulevat ne yhteiset oppiaineet, joita ei ollut edellisessä jaksossa.

Esimerkiksi englantia ja ruotsia ei opeteta yhteisenä aineena samaan aikaan, vaan oppilaat opiskelevat niitä vuorotellen keskittyen yhteen vieraaseen kieleen kerrallaan. Kaikki oppiaineet eivät ole jaksotuksessa mukana. Liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, käsitöitä, kotitaloutta, äidinkieltä, matematiikkaa ja kirjallisuutta, terveystietoa 8. luokalla, yhteiskuntaoppia 9. luokalla sekä pitkiä valinnaisaineita on kaikissa jaksoissa.

Niissä aineissa, joissa opiskelu tapahtuu jaksotettuna, oppilas saa arvostelun jakson päätyttyä. Terveystieto 7. ja 9. luokalla ja lyhyet valinnaisaineet (1 + 1 vvt) arvioidaan lukuvuoden jälkimmäisen jakson lopussa. Jaksottamattomissa oppiaineissa arviointi annetaan II ja IV jakson päätyttyä. Täten esimerkiksi perinteisen joulutodistuksen korvaa tammikuussa annettava jaksotodistus.

Jaksojärjestelmän tarkoituksena on parantaa oppimistuloksia, sillä oppilas saa keskittyä vain muutaman aineen opiskeluun kerralla. Olemme kokeneet myönteiseksi, että oppilaalla on samanaikaisesti vähemmän opettajia ja jaksotettujen aineiden opettajilla vähemmän oppilaita. Opettaja pystyy havaitsemaan omaan aineeseensa ja yleisestikin koulunkäyntiin liittyvät ongelmat varhaisessa vaiheessa, kun hän opettaa oppiainettaan samalle ryhmälle useita tunteja viikossa. Omat kyselyin varmistetut kokemuksemme jaksotuksesta ovat olleet myönteisiä.