Topparlan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat ja oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ja koulun henkilökunnan välisenä linkkinä. Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Jonna Nivukoski ja hallituksen jäseniä on luokka-asteilta 3-6.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Anne Rajala-Keskinen ja Päivi Lahdenmäki.