Topparlan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat ja oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ja koulun henkilökunnan välisenä linkkinä ja järjestää tapahtumia koulumme oppilaille. Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Maija Koski ja hallituksen jäseniä on luokka-asteilta 3-6.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Päivi Lahdenmäki.