Seinäjoen kaupunki osallistuu useisiin kansallisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeita rahoittavat mm. Opetushallitus (OPH) ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM).

KOUTA-erityisavustus

Tänä vuonna käynnistyy Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden erityisavustus, n.145,5M€ vuosille 2024-2027. Se kohdennetaan arviolta 12 peruskoululle.
Hankkeeseen valikoituminen perustuu OKM:n kriteereihin, joista osa tulee Tilastokeskuksen kautta ja osa kunnalta saataviin tunnuslukuihin. Hakemus on lähetetty helmikuun lopussa. Tiedotamme hankkeen jatkotoimenpiteistä päätöksen saatuamme.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen-hanke

Toinen OKM- hanke on Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen vuosille 2024-2025. Tähän hankkeeseen on saatu avustusta n. 141 000 (70%). Hankkeen kokonaisarvo
on n. 203 000. Hanke on valmistelussa ja alkanee 08/2024.

Molemmat edellä olevista hankkeista ovat olleet käynnissä aiemman hankerahoituksen osalta jo 2023. Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki on toteutunut mm. resurssiopettajan työpanoksena. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen kohdistui opettajien ryhmänhallintamenetelmän (TCM) koulutukseen Turun yliopiston toteuttamana.

Digipolku-hanke

Seinäjoen perusopetuksen digipolku toimii opetuksen tukena oppilaiden digitaalisten taitojen (digitaalinen osaaminen, medialukutaidot, ohjelmointiosaaminen) yhdenvertaisessa kehittymisessä. Polun avulla taitoja voidaan harjoitella konkreettisesti ja käytännönläheisesti luontevana osana eri oppiaineiden opiskelua.
Seinäjoen digipolku on kehitetty osana valtakunnallista Uudet lukutaidot -hanketta, jota OPH tukee. Hanke on käynnistynyt Seinäjoella vuonna 2022 ja se on jatkunut myös lukuvuonna 2023-24. Hankkeeseen on sisältynyt digipedagogitoimintaa, jolla on tuettu kouluja digipolun käyttöönotossa