Metsä, lähiympäristö ja luonto ovat rikkaita oppimisympäristöjä, joissa lapsilla on mahdollisuus käyttää aistejaan ja kehoaan monipuolisesti. Motoriset taidot kehittyvät, kun lähimetsä, tutut leikkipuistot ja luontopaikat innostavat sekä haastavat lasta havainnoimaan, tutkimaan, kokeilemaan, rakentamaan ja leikkimään mielikuvitustaan käyttäen. Ne houkuttelevat lasta aktiivisuuteen avaruudellaan ja ovat loistavia toiminnallisen oppimisen sekä fyysisesti kuormittavan liikkumisen paikkoja. Luonnossa oppiminen kehittää sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa sekä kohentaa mielialaa. Luonnossa ei ole meluhaittoja tai sisäilmaongelmia, lapsen mieli rauhoittuu ja ongelmakäytöskin usein unohtuu.

Vasun perusteissa varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: oppiminen ympäristössä, ympäristöstä sekä toimiminen sen puolesta. Näiden ulottuvuuksien avulla vahvistetaan lasten luontosuhdetta ja opetetaan heille luontoa kunnioittavaa vastuullista toimintaa sekä kestävään elämäntapaan kasvamista.