KOULUN SIVUN SISÄLTÖ
Etusivu
Yhteystiedot
Kodin ja koulun yhteistyö
Vanhempainyhdistys
Tiedotteet ja lomakkeet
Koulumatkat ja -kuljetukset omakoulu

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen maakunnallinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma. Maakunnallinen opetussuunnitelma on laadittu 17 kunnan yhteistyönä (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri), ja yhteistyötä on koordinoinut Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Eteläpohjalainen opetussuunnitelma koskettaa yli 20 000 oppilasta ja yli 2200 kuntien opetusalan henkilöä.

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Toivolanrannan yhtenäiskoulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille.
Uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2016.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja koulutyölle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen myötä huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa.
Pääset lukemaan Toivolanrannan yhtenäiskoulun opetussuunnitelman seuraavasta tiedostolinkistä:

Toivolanrannan yhtenäiskoulun opetussuunnitelma_2016-v-3.4.24

Liikunnallistamissuunnitelma

Toivolanrannan yhtenäiskoulu on liikkuva koulu. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen.
Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Kouluissa on huomattu tämän parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.
Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen.

Toivolanrannan yhtenäiskoulun liikunnallistamissuunnitelman löydät täältä:

Liikunnallistamissuunnitelma, Toivolanrannan yhtenäiskoulu

Yhdessä yhteistyöllä toimintamalli

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013

Toivolanrannan yhtenäiskoulussa Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalli on käytössä.

Linkki Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalliin

Komiasti kotona ja opintiellä

Komiasti kotona ja opintiellä -toiminnassa tuetaan yläkoululaisen nuoren motivaatiota koulunkäyntiin sekä ehkäistään luvattomia poissaoloja ja koulupudokkuutta. Toiminnassa otetaan mukaan myös nuoren lähipiiri ja tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään.


KOMIASTI KOTONA JA OPINTIELLÄ TOIMINNAN KULKU


Kotikäynnillä kartoitetaan nuoren tilanne ja suunnitellaan yhdessä jatko sekä määritellään tavoitteet toiminnalle. Toiminnan tukena on pysäkit nuorelle, vanhemmille ja koko perheelle. Toiminnassa lähdetään liikkeelle nuoren tarpeiden pohjalta. Nuorta tavataan säännöllisesti toiminnan aikana.
Pysäkkien tarkoituksena on tukea nuorta, vanhempia ja lähipiiriä nuoren koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti yläkoulujen henkilökunnan sekä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Järjestämme nuorille, vanhemmille ja perheille matalan kynnyksen asiantuntijaluentoja, toiminnallisia ryhmiä ja erilaisia vertaistukimuotoja.
Nuoret ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä työntekijöihin.
Komiasti kotona ja opintiellä toimii Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, Alavuden ja Lapuan yläkouluille.

Koulun toiminta

Työpäivän pituus


Oppilaan työpäivän pituus voi poiketa tavallisesta lukujärjestyksestä esim. toimintapäivän, konsertin, teatterin, työelämään tutustumisen tms. takia. Ylimääräistä työaikaa ei korvata välittömästi vapaalla vaan tunnit tasoittuvat kouluvuosien kuluessa.


Järjestyssäännöt


Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.


Koulualue


Koulun alue rajoittuu selkeästi koulun pihoja ympäröiviin katualueisiin sekä yläkoulun osalta monitoimiareenaan ja jokialueeseen. Katualueet ja naapuruston piha-alueet eivät ole koulualuetta. Yläkoulun takapihan nurmialue ei ole välituntialuetta. Opettajien antamia tarkennettuja toimitilakohtaisia ohjeita välituntien vietosta noudatetaan. Siirtyminen opetustilojen välillä tapahtuu liikennesääntöjä noudattaen suorinta turvallista reittiä käyttäen.
Koulun valvontavelvollisuus kattaa vain koulun käytössä olevat tilat ja piha-alueet. Seinäjoen peruskoulujen järjestyssääntöjen mukaisesti oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä kaikkialla. Pyrimme parantamaan oppilaiden välituntiviihtyvyyttä koululla, jotta välitunnit voidaan viettää turvallisesti valvotuissa oloissa. Koulupäivän päättyessä myös koulun valvontavastuu oppilaista päättyy ja koulutiloista poistutaan. Mikäli oppilaat osallistuvat koulun kerhotoimintaan, heidän toivotaan siirtyvän kerhoihin heti oppituntien päättyessä.


Kouluaika


Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksessä määrätyn pituinen päivä sekä lukukausien päättymispäivät. Poikkeuksellisesti, etukäteen ilmoitettuna, koulupäivä voi päättyä aikaisemmin tai myöhemmin kuin työjärjestyksessä on määrätty.

Oppitunnit yläkoulussaKellonaikaVälitunti / Ruokailu
1. tunti 8.00 – 8.458.45 – 8.50
2. tunti, päivänavaus klo 8.50 8.50 – 9.409.40 – 9.55
3. tunti 9.55 – 10.4010.40 – 10.55
4. tunti10.55 – 11.40II ruokailu 11.40-12.00
4. tunti11.15 – 12.00I ruokailu 10.50-11.15
5. tunti12.15 – 13.0013.00 – 13.15
6. tunti13.15 – 14.0014.00 – 14.05
7. tunti14.05 – 14.50
8. tunti15.00 – 16.00mm. Läksyparkki