Koulumme toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaita yhteistyössä kodin kanssa perustiedot ja -taidot omaaviksi, tasapainoisiksi, sosiaalisiksi, aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yksilöiksi. Painotamme koulussa hyvien käytöstapojen omaksumista, kodin ja koulun yhteistyötä, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja kiusaamattomuutta.

Liikunnallistamissuunnitelma

Yhdessä Yhteistyöllä- toimintamalli

Tasa-arvo suunnitelma