Hyllykallion koulussa kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat koulun yhteiset vanhempainillat sekä mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat. Luokkakohtaisten vanhempainiltojen koolle kutsumisesta päättää luokanopettaja tai rehtori. Vanhempainilloissa huoltajat voivat tuoda opettajalle tiettäväksi koko luokkaa koskevia ajankohtaisia asioita. Lisäksi voidaan pitää vanhempaintapaamisia koskien yksittäisen oppilaan asioita. Huoltajan tuki koulunkäynnille sekä yhteiselle kasvatustehtävälle on tärkeää ja huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta.

Wilma

Wilma-järjestelmä mahdollistaa helpon yhteydenpidon huoltajien ja opettajan välillä. Kodin ja koulun keskinäinen viestintä tapahtuu ensisijaisesti Wilmalla. Hyvät ja tarkat ohjeet kirjautumiseen ja Wilman käyttöön löydät osoitteesta www.seinajoki.fi/wilmatuki.

Vanhempainneuvosto

Hyllykallion koulun vanhempainneuvosto on aktiivinen koulun toiminnan tukija ja tärkeä linkki koulun henkilökunnan ja lasten huoltajien välillä.
Jäsenet koostuvat jokaisen luokan edustajasta ja varaedustajasta. Edustajat valitaan joka syksy. Vanhempainneuvosto kokoustaa viitisen kertaa lukuvuodessa sopivan rennolla asenteella.

Kokouksissa käydään läpi koulun arjen ajankohtaisia asioita. Vanhempainneuvostossa tehdään kaupungin hallintoon tärkeitä aloitteita esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kokouksissa mietitään mitä mukavaa voisi järjestää koulun lasten iloksi, mitä välineitä koulussa tarvittaisiin, ovatko esimerkiksi oppimisvälineet tai välituntialueiden puitteet kunnossa. Vanhempainneuvosto tukee koulua opetus- ja kasvatustehtävässä ja vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon kunnassa.

Myyjäisten, arpajaisten ja discojen avulla kerätään rahaa, jotta vanhempainneuvosto voisi avustaa koulua erilaisissa hankinnoissa, esiintyjissä, stipendeissä tai vaikka tarjoamalla keväällä lasten iloksi jäätelöä!

Tule mukaan vanhempainneuvoston toimintaan ja vaikuta koulun kehittämiseen ja lasten arkeen koulussa. Koet tekeväsi tärkeää vapaaehtoistyötä!